RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
กุ้ง กั้ง ปู
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของสัตว์กลุ่มกุ้ง กั้ง ปู ในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของสัตว์กลุ่มกุ้ง กั้ง ปู ที่พบในภาคตะวันออก ให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฐานข้อมูล
เพรียงหิน
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของสัตว์กลุ่มเพรียงหิน ในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของสัตว์กลุ่มเพรียงหิน ที่พบใน ภาคตะวันออกให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฐานข้อมูล
มด
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของสัตว์กลุ่มมด ในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของสัตว์กลุ่มมด ที่พบในภาคตะวันออก ให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฐานข้อมูล
หอย
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอย ในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของสัตว์กลุ่มหอย ที่พบในภาคตะวันออก ให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฐานข้อมูล
แมงมุม
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของแมงมุมอันดับฐาน Mygalomorphae ในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของสัตว์แมงมุม อันดับฐาน Mygalomorphae ที่พบในภาคตะวันออก ให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฐานข้อมูล
  ย้อนกลับ
หน้าแรก ชีวภาพ สัตว์ (Animalia)
ไฟลัม (phylum)
ชั้น (class)
อันดับ (order)
วงศ์ (family)


ชื่อสามัญ

Partridge Sundial

ชื่อวิทยาศาสตร์

Architectonica maxima

ชื่อสามัญ

Partridge Sundial

ชื่อวิทยาศาสตร์

Architectonica perdix

ชื่อสามัญ

Clear Sundial

ชื่อวิทยาศาสตร์

Architectonica perspectiva

ชื่อสามัญ

Clear Sundial

ชื่อวิทยาศาสตร์

Architectonica picta

ชื่อสามัญ

Sundial

ชื่อวิทยาศาสตร์

Heliacus areola

ชื่อสามัญ

Sundial

ชื่อวิทยาศาสตร์

Heliacus fenestratus

ชื่อสามัญ

Sundial

ชื่อวิทยาศาสตร์

Heliacus implexus

ชื่อสามัญ

Sundial

ชื่อวิทยาศาสตร์

Heliacus infundibulifeormis

ชื่อสามัญ

Sundial

ชื่อวิทยาศาสตร์

Heliacus variegatus

ชื่อสามัญ

Babylon

ชื่อวิทยาศาสตร์

Babylonia ambulacrum

ชื่อสามัญ

Spotted Babylon

ชื่อวิทยาศาสตร์

Babylonia areolata

ชื่อสามัญ

Babylon

ชื่อวิทยาศาสตร์

Babylonia lutosa

ชื่อสามัญ

Spiral Babylon

ชื่อวิทยาศาสตร์

Babylonia spirata

ชื่อสามัญ

Valentine's Babylon

ชื่อวิทยาศาสตร์

Babylonia valentiana

ชื่อสามัญ

Babylon

ชื่อวิทยาศาสตร์

Babylonia zeylanica

ชื่อสามัญ

Smoky goblet

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pollia fumosa

ชื่อสามัญ

Smoky goblet

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pollia rubiginosa

ชื่อสามัญ

Smoky goblet

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cantharus tranquebaricus

ชื่อสามัญ

Smoky goblet

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pollia undosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mitrella scripta

ชื่อสามัญ

Striped engina,  Bumble bee snail

ชื่อวิทยาศาสตร์

Engina mendicaris

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Metula metulina

ชื่อสามัญ

Maculated Dwarf Triton

ชื่อวิทยาศาสตร์

Colubraria muricata

ชื่อสามัญ

Vampire Shells

ชื่อวิทยาศาสตร์

Kanamarua adonis

ชื่อสามัญ

Neptunes, Whelks and Allies

ชื่อวิทยาศาสตร์

Engina armillata

ชื่อสามัญ

Banded Engina

ชื่อวิทยาศาสตร์

Engina lineata

ชื่อสามัญ

Neptunes, Whelks and Allies

ชื่อวิทยาศาสตร์

Engina phasinola

ชื่อสามัญ

Neptunes, Whelks and Allies 

ชื่อวิทยาศาสตร์

Engina zonalis

ชื่อสามัญ

Handsome engina

ชื่อวิทยาศาสตร์

Engina alveolata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pisania ignea

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassaria pusilla

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassaria sinensis

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius acuminatus

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius alescens

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius arcularis

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius caelatus

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius comptus

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius concinnus

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius conoidalis

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius coronatus

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius crebricostatus

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius crematus

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius foveolatus

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius globosus

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius graphiterus

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius hirtus

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius horridus

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius jacksonianus

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius livescens

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius macrocephalus

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius miersites

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius niger

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius nodifer

ชื่อสามัญ

Olive Nassa

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius olivaceus

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius optimus

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius protrusidens

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius pseudoconcinnus

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius psila

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius pullus

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius pusilla

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius splendidulus

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius dorsatus

ชื่อสามัญ

Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius venustus

ชื่อสามัญ

Rosy roseatus

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phos roseatus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phos sculptilis

ชื่อสามัญ

Pacific phos

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phos senticosus

ชื่อสามัญ

Pacific phos

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phos senticosus

ชื่อสามัญ

Dotted dove shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Euplica scripta

ชื่อสามัญ

Dove Shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Euplica deshayesii

ชื่อสามัญ

Dove Shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Euplica varians

ชื่อสามัญ

Mokumea

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mokumea albovittata

ชื่อสามัญ

Lightning Dove Shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pictocolumbella ocellata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Zafra troglodytes

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Zafra hervieri

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Zafra pumila

ชื่อสามัญ

Colossal False Fusus

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hemifusus colosseus

ชื่อสามัญ

Ternate False Fusus

ชื่อวิทยาศาสตร์

Brunneifusus ternatanus

ชื่อสามัญ

Spiral melongena

ชื่อวิทยาศาสตร์

Volegalea cochlidium

ชื่อสามัญ

Spiral melongena

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pugilina cochlidium

ชื่อสามัญ

Spiral melongena

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pugilina ternatana

ชื่อสามัญ

Cat's Ear Cassidula

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diodora cyathulum

ชื่อสามัญ

Cat's Ear Cassidula

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diodora funiculata

ชื่อสามัญ

Radially-ribbed keyhole limpet

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diodora quadriradiata

ชื่อสามัญ

Mouse keyhole limpet

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diodora mus

ชื่อสามัญ

Cat's Ear Cassidula

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diodora sieboldii

ชื่อสามัญ

Cat's Ear Cassidula

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diodora subcalyculata

ชื่อสามัญ

Cat's Ear Cassidula

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diodora tricaonica

ชื่อสามัญ

Cat's Ear Cassidula

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diodora reevei

ชื่อสามัญ

Rüppell's keyhole limpet

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diodora rueppellii

ชื่อสามัญ

Thick Emarginula

ชื่อวิทยาศาสตร์

Emarginula crassicostata

ชื่อสามัญ

Slipper Limpet

ชื่อวิทยาศาสตร์

Emarginula exima

ชื่อสามัญ

Slipper Limpet

ชื่อวิทยาศาสตร์

Montfortula fujitai 

ชื่อสามัญ

Limpets

ชื่อวิทยาศาสตร์

Emarginula puncticulata

ชื่อสามัญ

Limpets

ชื่อวิทยาศาสตร์

Emarginula retecosa

ชื่อสามัญ

Chinese Shield Limpet

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scutus sinensis

ชื่อสามัญ

Hoof Shield Limpet

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scutus unguis

ชื่อสามัญ

Panh's Emarginula

ชื่อวิทยาศาสตร์

Montfortista panhi

ชื่อสามัญ

Limpets

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hemitoma octoradiata

ชื่อสามัญ

Chinese hat

ชื่อวิทยาศาสตร์

Calyptrea chinesis

ชื่อสามัญ

Walsh's/Eastern White Slipper Limpet

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ergaea walshi

ชื่อสามัญ

False cup-and-saucer

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cheilea equestris

ชื่อสามัญ

False cup

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cheilea hipponiciformis

ชื่อสามัญ

Brackish Mud Snails

ชื่อวิทยาศาสตร์

Puludinellassiminea

ชื่อสามัญ

Pyram Prickly/Topped Prickly/Trochoidal Rock Winkle

ชื่อวิทยาศาสตร์

Echinolittorina pascua

ชื่อสามัญ

Ventricose Periwinkle

ชื่อวิทยาศาสตร์

Echinolittorina millegrana

ชื่อสามัญ

Common Prickle

ชื่อวิทยาศาสตร์

Echinolittorina vidua

ชื่อสามัญ

Articulated Littorina

ชื่อวิทยาศาสตร์

Littoraria articulata

ชื่อสามัญ

Carinate Periwinkle

ชื่อวิทยาศาสตร์

Littoraria carinifera

ชื่อสามัญ

Periwinkle /Littorine shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Littoraria intermedia

ชื่อสามัญ

Black Mouthed Periwinkle /Widow Periwinkle

ชื่อวิทยาศาสตร์

Littoraria melanostoma

ชื่อสามัญ

Periwinkle /Littorine shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Littoraria pallescens

ชื่อสามัญ

Scabra periwinkle

ชื่อวิทยาศาสตร์

Littoraria scabra

ชื่อสามัญ

Striped Periwinkle

ชื่อวิทยาศาสตร์

Littoraria strigata

ชื่อสามัญ

Undulate Periwinkle

ชื่อวิทยาศาสตร์

Littoraria undulata

ชื่อสามัญ

Noduled Littorina

ชื่อวิทยาศาสตร์

Echinolittorina australis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Peasiella roepstorffiana

ชื่อสามัญ

Pagoda Prickly Winkle

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tectarius pagodus

ชื่อสามัญ

Hoof Shield Limpet

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cheilea cicatricosa

ชื่อสามัญ

Hoof Shield Limpet

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cheilea dormitoria

ชื่อสามัญ

False cup-and-saucer

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cheilea tortilis

ชื่อสามัญ

Hoof Shield Limpet

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sabia conica

ชื่อสามัญ

Elongate Janthina / Globular/Elongate Janthina/ Glossy Violet Snail/ Purple Sea Shell/Violet Shells/ Violet Sea Snails/ Purple Sea Snails

ชื่อวิทยาศาสตร์

Janthina umbilicata

ชื่อสามัญ

Eulimids

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hypermastus echinodisci

ชื่อสามัญ

Eulimids

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hypermastus minor

ชื่อสามัญ

Eulimids

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hypermastus tenuissimae

ชื่อสามัญ

Eulimids

ชื่อวิทยาศาสตร์

Melanella bovicornu

ชื่อสามัญ

Wheel-like Star Shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Astralium calcar

ชื่อสามัญ

Turban shell, rosemouth starshell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Astralium rhodostomum

ชื่อสามัญ

Half-ribbed Star shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Astralium semicostatum

ชื่อสามัญ

Turban shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bathyliotina schepmani

ชื่อสามัญ

Sandpaper Bolma

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bolma guttata

ชื่อสามัญ

Abyssal Bolma; Deep Sea Star Shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bolma (Bolma) henica

ชื่อสามัญ

Smooth Moon Turban; Ash-coloured Turbo

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lunella cinerea

ชื่อสามัญ

Silver-mouth Turban

ชื่อวิทยาศาสตร์

Turbo argyrostomus

ชื่อสามัญ

Brown Pacific Turban

ชื่อวิทยาศาสตร์

Turbo bruneus

ชื่อสามัญ

Gold-mouth Turban

ชื่อวิทยาศาสตร์

Turbo chrysostomus

ชื่อสามัญ

Coronate Moon Turban

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lunella coronata

ชื่อสามัญ

Great Green Turban

ชื่อวิทยาศาสตร์

Turbo marmoratus

ชื่อสามัญ

Tapestry Turban

ชื่อวิทยาศาสตร์

Turbo petholatus

ชื่อสามัญ

Turban shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Turbo stenogyrus

ชื่อสามัญ

Turban shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Turbo tursicus

ชื่อสามัญ

Button top shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Calliostoma iris

ชื่อสามัญ

Tranguebar Top

ชื่อวิทยาศาสตร์

Calliostoma tranquebarium

ชื่อสามัญ

Button top shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Calliostoma virescens

ชื่อสามัญ

Button top shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Calliostoma denticulatus

ชื่อสามัญ

Button top shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chrysostoma paradoxum

ชื่อสามัญ

Button top shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Clanculus denticulatus

ชื่อสามัญ

Button top shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Clanculus microdon

ชื่อสามัญ

Button top shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Clanculus margaritarius

ชื่อสามัญ

Top shell/ Four-keeled Margarite

ชื่อวิทยาศาสตร์

Euchelus asper

ชื่อสามัญ

Top shell/ Blackish Margarite

ชื่อวิทยาศาสตร์

Euchelus atratus

ชื่อสามัญ

Top shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rubritrochus pulcherrimus

ชื่อสามัญ

Top shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hybochelus cancellatus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Isanda coronata

ชื่อสามัญ

Top shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monilea belcheri

ชื่อสามัญ

Top shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monilea callifera

ชื่อสามัญ

Top shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monilea smithi

ชื่อสามัญ

Top shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monodonta callifera

ชื่อสามัญ

Top shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monodonta labio

ชื่อสามัญ

Top shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stomatella auricula

ชื่อสามัญ

Top shell/ Fenestratus Top

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tectus fenestratus

ชื่อสามัญ

Commercial Trochus/Top Shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tectus niloticus

ชื่อสามัญ

Pyramid Top shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tectus pyramis

ชื่อสามัญ

Top shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Trochus chloromphalus

ชื่อสามัญ

Cone-shaped Top

ชื่อวิทยาศาสตร์

Trochus conus

ชื่อสามัญ

Lined Top

ชื่อวิทยาศาสตร์

Trochus hanleyanus

ชื่อสามัญ

Maculated/Mottled Top Shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Trochus maculatus

ชื่อสามัญ

Commericial Top

ชื่อวิทยาศาสตร์

Trochus niloticus

ชื่อสามัญ

Stellate Trochus

ชื่อวิทยาศาสตร์

Trochus stellatus

ชื่อสามัญ

Guam Button Top

ชื่อวิทยาศาสตร์

Turcica maculata

ชื่อสามัญ

Guam button top shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ethalia guamensis

ชื่อสามัญ

Heavy/Ponderous Bonnet

ชื่อวิทยาศาสตร์

Casmaria ponderosa

ชื่อสามัญ

Horned Helmet Shell/ Yellow/Giant Helmet

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cassis cornuta

ชื่อสามัญ

Alcock's False Tun

ชื่อวิทยาศาสตร์

Galeodea alcocki

ชื่อสามัญ

Checkerboard bonnet

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phalium areola

ชื่อสามัญ

Grey Bonnet /Glaucus Bonnet

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phalium glaucum

ชื่อสามัญ

Chaneled Tun

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tonna canaliculata

ชื่อสามัญ

Spotted Tun/ Spotted Cask

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tonna dolium

ชื่อสามัญ

Giant/Brown/Helmet/Oil Lamp Tun

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tonna galea

ชื่อสามัญ

Lischke's Tun

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tonna lischkeana

ชื่อสามัญ

Banded Tun

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tonna sulcosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pseudoliotia granulosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cleotrivia globosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eratoena sulcifera

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Trivellona paucicostata

ชื่อสามัญ

Cancellate Vanikoro

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vanikoro cancellata

ชื่อสามัญ

Vanikoro

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vanikoro fenestrata

ชื่อสามัญ

Vanikaro

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vanikoro plicata

ชื่อสามัญ

Helicoid Vanikaro

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vanikoro helicoidea

ชื่อสามัญ

Sun carrier shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stellaria solaris

ชื่อสามัญ

Indian Carrier-shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tugurium indicum

ชื่อสามัญ

Rough Carrier Shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xenophora corrugata

ชื่อสามัญ

Minute/Solar Carrier Shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xenophora solarioides

ชื่อสามัญ

Hundred-Eyed Cowry

ชื่อวิทยาศาสตร์

Arestorides argus

ชื่อสามัญ

Swallow Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bistolida hirundo

ชื่อสามัญ

Kiener's Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bistolida kieneri

ชื่อสามัญ

Gold-ringer Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monetaria annulus

ชื่อสามัญ

Arabian Cowry

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mauritia arabica

ชื่อสามัญ

Tiger Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea tigris

ชื่อสามัญ

Asellus/Little Donkey/Little Ass Cowry

ชื่อวิทยาศาสตร์

Palmadusta asellus

ชื่อสามัญ

Serpent's-Head/Snake-Head Cowry

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monetaria caputserpentis

ชื่อสามัญ

Carnelian/Orange Banded/Purple Mouthed Cowry

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lyncina carneola

ชื่อสามัญ

Dragon Caurica

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erronea caurica dracaena

ชื่อสามัญ

Cylindrical Cowry

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erronea cylindrica

ชื่อสามัญ

Chinese Cowry

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ovatipsa chinensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea chinensis coloba

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea cicercula lienardi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea clandestina

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea contaminata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea cribraria

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea cribraria comma

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea eglantina

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea erosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea errones

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea felina

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea fimbriata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea grobulus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea gracilis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea guttata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea hammondae

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea isabella

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea interrupta

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea lamackii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea mappa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea mauritiana

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea microdon

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea miliaris

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea moneta

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea nucleus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea nivosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea onyx onyx

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea onyx melanesiae

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea onyx saccincta

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea ovum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea pericalles

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea pullida

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea pulchella

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea pulicaria

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea punctata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea pyriformis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea quadrimaculata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea scurra

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea staphylaea

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea stolida

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea talpa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea teres

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea ursellus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea vitellus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea xanthodon

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea ziczac undata

ชื่อสามัญ

Erosa Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erosaria erosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erosaria gangranosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erosaria gangranosa reentsi

ชื่อสามัญ

Lamarck's Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erosaria lamarckii redimita

ชื่อสามัญ

Millet Cowrie Millitary Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erosaria miliaris

ชื่อสามัญ

Wanddering/Erroneous Cowry

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erronea errones

ชื่อสามัญ

Onyx Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erronea onyx

ชื่อสามัญ

Pear-shaped Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erronea pyriformis

ชื่อสามัญ

Map cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leporicypraea mappa

ชื่อสามัญ

Isabel's/Isabella/Fawn-coloured Cowry

ชื่อวิทยาศาสตร์

Luria isabella

ชื่อสามัญ

Lynx Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lyncina lynx

ชื่อสามัญ

Cloudy Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lyncina nivosa

ชื่อสามัญ

Little Calf/Milk Spotted/Pacific Deer Cowry

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lyncina vitellus

ชื่อสามัญ

Arabian Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mauritia arabica asiatica

ชื่อสามัญ

Depressed/Honey Cowry

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mauritia depressa

ชื่อสามัญ

Dog-Rose/Eglantine Cowry

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mauritia eglantina

ชื่อสามัญ

Humpback/Chocolate/Mourning Cowry

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mauritia mauritiana

ชื่อสามัญ

Pear-shaped Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mauritia scurra

ชื่อสามัญ

Cat/Kitten Cowry

ชื่อวิทยาศาสตร์

Melicerona felina

ชื่อสามัญ

Money Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monetaria moneta

ชื่อสามัญ

Clandestine Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Palmadusta clandestina

ชื่อสามัญ

Contaminated Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Palmadusta contaminata

ชื่อสามัญ

Zigzag Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Palmadusta ziczac

ชื่อสามัญ

Surin cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Perisserosa guttata surinensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Perisserosa fimbiata

ชื่อสามัญ

Graceful/Slender/Blotched/Marked Cowry

ชื่อวิทยาศาสตร์

Purpuradusta gracilis

ชื่อสามัญ

Chick-pea Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pustularis cicercula lienardi

ชื่อสามัญ

Globular Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pustularis globulus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pustularis globulus globulus

ชื่อสามัญ

Grape Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Staphylaea staphylaea consobrina

ชื่อสามัญ

Mole Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Talparia talpa

ชื่อสามัญ

Blunt-spined euryplacid crab

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eucrate crenata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Charybdis (Charybdis) affinis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Charybdis (Charybdis) anisodon

ชื่อสามัญ

Banded-legswimming crab

ชื่อวิทยาศาสตร์

Charybdis (Charybdis) annulata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Charybdis (Charybdis) callianassa

ชื่อสามัญ

Crucifix crab

ชื่อวิทยาศาสตร์

Charybdis feriata

ชื่อสามัญ

Indo-Pacific swimming crab

ชื่อวิทยาศาสตร์

Charybdis (Charybdis) hellerii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Charybdis (Charybdis) japonica

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Charybdis (Charybdis) lucifera

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Charybdis (Goniohellenus) truncata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Plagusia squamosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Geosesarma krathing

ชื่อสามัญ

Orange signaller crab

ชื่อวิทยาศาสตร์

Metaplex elegans

ชื่อสามัญ

Soldier crab

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dotilla myctiroides

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Macrophthalmus laevimanus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gelasimus tetragonon

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leptuca pugilator

ชื่อสามัญ

Forceps fiddler crab

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tubuca forcipata

ชื่อสามัญ

Purple fiddler crab

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tubuca paradussumieri

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetraclita singaporensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetraclita squamosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetraclita kuroshioensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Myopopone castanea

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mystrium camillae

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Prionopelta kraepelini

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stigmatomma crenatum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stigmatomma quadratum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stigmatomma reclinatum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stigmatomma rothneyi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xymmer phungi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dolichoderus affinis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dolichoderus beccarii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dolichoderus butteli

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dolichoderus cuspidatus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dolichoderus erectilobus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dolichoderus feae

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dolichoderus laotius

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dolichoderus semirugosus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dolichoderus siggii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dolichoderus sulcaticeps

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dolichoderus taprobanae

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dolichoderus taprobanae siamensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dolichoderus thoracicus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Iridomyrmex anceps

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ochetellus glaber

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Philidris cordata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Philidris myrmecodiae

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tapinoma indicum

ชื่อสามัญ

Ghost ant

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tapinoma melanocephalum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Technomyrmex albipes

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Technomyrmex butteli

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Technomyrmex brunneus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Technomyrmex difficilis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Technomyrmex elatior

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Technomyrmex grandis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Technomyrmex horni

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Technomyrmex kraepelini

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Technomyrmex lisae

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Technomyrmex modiglianii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Technomyrmex obscurior

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Technomyrmex pratensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Technomyrmex reductus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Technomyrmex strenuus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Technomyrmex vitiensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Technomyrmex yamanei

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus artipus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus binghamii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus brevipodus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus camposi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus changmaianus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus concavus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus cornutus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus cylindripetiolus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus dentatus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus doydeei

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus duengkaei

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus fuchuanensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus fulvus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus gracilis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus hodgsoni

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus hottai

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus jarujini

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus khaoyaiensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus laeviceps

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus leptotyphlatta

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus longinodus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus maneerati

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus minutulus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus nishimurai

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus nuchiti

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus paradentatus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus parahuonicus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus peguensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus pinkaewi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus samungi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus siamensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus sonchaengi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus stenocephalus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus thailandianus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus vieti

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus watanasiti

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus wilaiae

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus wiwatwitayai

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aenictus yamanei

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cerapachys sulcinodis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chrysapace costatus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dorylus laevigatus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dorylus orientalis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dorylus vishnui

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eusphinctus furcatus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lioponera longitarsus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Parasyscia dohertyi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Simopone oculata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Syscia chaladthanyakiji

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Syscia reticularis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Yunodorylus sexspinus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Zasphinctus siamensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gnamptogenys bicolor

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gnamptogenys binghamii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gnamptogenys chapmani

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gnamptogenys coxalis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gnamptogenys cribrata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gnamptogenys menadensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gnamptogenys ortostoma

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acropyga acutiventris

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acropyga butteli

ชื่อสามัญ

Yellow crazy ant

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anoplolepis gracilipes

ชื่อสามัญ

Yellow crazy ant

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anoplolepis gracilipes

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camponotus angusticollis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camponotus arrogans

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camponotus aureus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camponotus auriventris

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camponotus camelinus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camponotus concurrens

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camponotus dolichoderoides

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camponotus exiguoguttatus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camponotus irritabilis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camponotus irritans

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camponotus khaosokensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camponotus lasiselene

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camponotus mitis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camponotus mutilarius

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camponotus nicobarensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camponotus oblongus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camponotus paraleonardi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camponotus parius

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camponotus rufifemur

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camponotus rufoglaucus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camponotus schoedli

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camponotus schulzianus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camponotus sericeus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camponotus singularis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camponotus sophiae

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camponotus weiserti

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cladomyrma petalae

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cladomyrma sirindhornae

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Colobopsis badia

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Colobopsis cylindrica

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Colobopsis explodens

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Colobopsis leonardi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Colobopsis markli

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Colobopsis saundersi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Colobopsis vitrea

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Colobopsis vitrea praerufa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dinomyrmex gigas

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Echinopla charernsomi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Echinopla cherapunjiensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Echinopla fisheri

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Echinopla jeenthongi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Echinopla lineata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Echinopla madli

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Echinopla melanarctos

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Echinopla pallipes

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Echinopla striata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Echinopla tritschleri

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Echinopla tunkuabduljalilii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Euprenolepis procera

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Euprenolepis wittei

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lepisiota watsonii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Myrmoteras binghamii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Myrmoteras concolor

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Myrmoteras cuneonodus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Myrmoteras jaitrongi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Myrmoteras opalinum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Myrmoteras tomimasai

ชื่อสามัญ

Asian Weaver Ant

ชื่อวิทยาศาสตร์

Oecophylla smaragdina

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Paraparatrechina opaca

ชื่อสามัญ

Crazy ant

ชื่อวิทยาศาสตร์

Paratrechina longicornis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis abdominalis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis alatisquamis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis arachne

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis arcuata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis armata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis bicolor

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis bihamata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis boltoni

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis calypso

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis carbonaria

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis cephalotes

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis chalybea

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis craddocki

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis cryptoceroides

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis dives

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis dolomedes

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis flavicornis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis flavoflagellata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis fortis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis furcata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis halidayi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis hauxwelli

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis hector

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis hemiopticoides

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis hippomanes

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis hodgsoni

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis illaudata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis illaudata intermedia

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis inermis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis javanica

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis laevigata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis laevissima

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis lama

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis latona

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis mitrata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis moesta

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis muelleri

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis nigropilosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis noonananti

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis ochracea

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis olybria

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis phalerata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis piliventris

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis proxima

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis pubescens

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis rastellata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis rixosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis rufipes

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis saevissima kerri

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis sculpturata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis sculpturata siamensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis shixingensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis striata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis textor

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis thailandica

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis thrinax

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis tibialis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis varicolor

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis venus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis villipes

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis watanasiti

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyrhachis ypsilon

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Prenolepis darlena

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Prenolepis fustinoda

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Prenolepis jacobsoni

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Prenolepis jerdoni

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Prenolepis melanogaster

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Prenolepis naoroji

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Prenolepis shanialena

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pseudolasius silvestrii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leptanilla thai

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acanthomyrmex ferox

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acanthomyrmex malikuli

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acanthomyrmex mizunoi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acanthomyrmex thailandensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anillomyrma decamera

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Calyptomyrmex beccarii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Calyptomyrmex rectopilosus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cardiocondyla emeryi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cardiocondyla itsukii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cardiocondyla kagutsuchi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cardiocondyla wroughtonii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Carebara affinis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Carebara castanea

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Carebara diversa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Carebara lignata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Carebara pygmaea

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Carebara silenus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Carebara trechideros

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cataulacus granulatus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cataulacus horridus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cataulacus latus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cataulacus muticus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cataulacus praetextus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crematogaster aberrans

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crematogaster artifex

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crematogaster aurita

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crematogaster baduvi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crematogaster bandarensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crematogaster binghamii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crematogaster bouvardi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crematogaster coriaria

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crematogaster difformis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crematogaster dohrni

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crematogaster dohrni fabricans

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crematogaster dohrni kerri

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crematogaster dubia

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crematogaster ferrarii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crematogaster fraxatrix

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crematogaster fumikoae

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crematogaster hashimi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crematogaster inflata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crematogaster longipilosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crematogaster modiglianii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crematogaster onusta

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crematogaster physothorax

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crematogaster pia

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crematogaster quadriruga

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crematogaster reticulata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crematogaster rogenhoferi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crematogaster rothneyi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crematogaster sewardi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crematogaster treubi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dacetinops concinnus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dilobocondyla fouqueti

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Epelysidris brocha

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erromyrma latinodis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eurhopalothrix heliscata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gauromyrmex acanthinus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Kartidris matertera

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lasiomyrma wiwatwitayai

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Liomyrmex gestroi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lophomyrmex bedoti

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lophomyrmex birmanus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lophomyrmex lucidus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lophomyrmex striatulus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mayriella transfuga

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Meranoplus bicolor

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Meranoplus castaneus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Meranoplus laeviventris

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Meranoplus mucronatus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monomorium chinense

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monomorium floricola

ชื่อสามัญ

Pharaoh ant

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monomorium pharaonis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Myrmecina asiatica

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Myrmecina dechai

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Myrmecina inflata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Myrmecina inthanonensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Myrmecina maryatiae

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Myrmecina raviwonghei

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Myrmica ritae

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Myrmicaria arachnoides lutea

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Myrmicaria birmana

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Myrmicaria brunnea

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Myrmicaria vidua

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Paratopula macta

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole aglae

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole annexa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole aristotelis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole binghamii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole bluntschlii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole butteli

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole capellinii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole cariniceps

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole clypeocornis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole comata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole dugasi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole elisae

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole elongicephala

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole fervens

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole fortis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole gatesi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole hongkongensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole hortensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole huberi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole inornata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole inscrobiculata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole jacobsoni

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole magrettii

ชื่อสามัญ

African big-headed ant

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole megacephala

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole nodgii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole nodifera

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole nodus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole parva

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole pieli

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole plagiaria

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole planifrons

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole plinii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole protea

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole quadricuspis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole rabo

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole rinae

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole rugifera

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole rugithorax

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole sarawakana

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole sauberi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole singaporensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole smythiesii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole spathifera

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole taipoana

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole taivanensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole tandjongensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole tjibodana

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole tumida

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole vulgaris

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole yeensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pheidole zoceana

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pristomyrmex bicolor

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pristomyrmex brevispinosus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pristomyrmex leleji

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pristomyrmex punctatus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pristomyrmex rigidus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pristomyrmex sulcatus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pristomyrmex trachylissus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Proatta butteli

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Proatta butteli

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Recurvidris browni

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Recurvidris chanapaithooni

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Recurvidris lekakuli

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Recurvidris recurvispinosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhopalomastix javana

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhopalomastix johorensis

ชื่อสามัญ

Tropical fire ant

ชื่อวิทยาศาสตร์

Solenopsis geminata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys adiastola

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys amnesia

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys arges

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys atropos

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys benulia

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys brontes

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys caniophanes

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys confusatrix

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys dipsas

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys dohertyi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys doriae

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys elegantula

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys exilirhina

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys feae

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys gnathosphax

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys kichijo

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys kraepelini

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys mitis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys nanzanensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys nepalensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys nothomopyx

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys nytaxis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys paraposta

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys rotogenys

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys sauteri

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys scolopax

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys signeae

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys strygax

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys sublaminata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys sydorata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys taphra

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strumigenys tritomea

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Syllophopsis australica

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Syllophopsis sechellensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetheamyrma subspongia

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetramorium adelphon

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetramorium aptum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetramorium bicarinatum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetramorium ciliatum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetramorium cuneinode

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetramorium eleates

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetramorium flavipes

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetramorium hasinae

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetramorium indosinense

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetramorium insolens

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetramorium kheperra

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetramorium lanuginosum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetramorium nacta

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetramorium nipponense

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetramorium obtusidens

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetramorium pacificum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetramorium palaense

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetramorium parvispinum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetramorium parvum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetramorium polymorphum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetramorium securis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetramorium seneb

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetramorium simillimum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetramorium smithi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetramorium walshi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetramorium wroughtonii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Trichomyrmex destructor

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vollenhovia emeryi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vollenhovia fridae

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vollenhovia rufiventris

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anochetus graeffei

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anochetus modicus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anochetus myops

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anochetus princeps

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anochetus rugosus

ชื่อสามัญ

Asian needle ant

ชื่อวิทยาศาสตร์

Brachyponera chinensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Brachyponera luteipes

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Brachyponera nigrita

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Buniapone amblyops

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Centromyrmex feae

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cryptopone testacea

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diacamma intricatum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diacamma jaitrongi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diacamma longitudinale

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diacamma orbiculatum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diacamma violaceum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ectomomyrmex annamitus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ectomomyrmex astutus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ectomomyrmex leeuwenhoeki

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Emeryopone buttelreepeni

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Harpegnathos venator

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leptogenys aspera

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leptogenys birmana

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leptogenys borneensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leptogenys cyanicatena

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leptogenys diminuta

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leptogenys hysterica

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leptogenys iridescens

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leptogenys kitteli

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leptogenys kitteli altisquamis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leptogenys kraepelini

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leptogenys lucidula

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leptogenys mutabilis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leptogenys myops

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leptogenys punctiventris

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mesoponera rubra

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Myopias bidens

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Myopias crawleyi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Myopias maligna punctigera

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Myopias mandibularis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Myopias minima

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Myopias sakaeratensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Myopias sonthichaiae

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Odontomachus latidens

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Odontomachus monticola

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Odontomachus rixosus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Odontomachus simillimus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Odontoponera denticulata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Odontoponera transversa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Parvaponera darwinii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Platythyrea clypeata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Platythyrea janyai

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Platythyrea parallela

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Platythyrea quadridenta

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Platythyrea tricuspidata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pseudoneoponera rufipes

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Probolomyrmex dammermani

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Probolomyrmex longinodus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Probolomyrmex vieti

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Proceratium deelemani

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Proceratium siamense

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetraponera aitkenii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetraponera allaborans

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetraponera attenuata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetraponera binghami

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetraponera concava

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetraponera connectens

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetraponera crassiuscula

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetraponera difficilis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetraponera extenuata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetraponera modesta

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetraponera nigra

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetraponera nitida

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetraponera nodosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetraponera notabilis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetraponera pilosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetraponera rufonigra

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Probolomyrmex itoi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Alectryonella plicatula

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Amblema plicata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Amusium pleuronectes

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anadara inaequivalvis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anadara indica

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anadara kagoshimensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anadara notabilis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anomalodiscus squamosus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Antigona chemnitzii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Antigona lamellaris

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Arca navicularis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Arca noae

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Arctica islandica

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Arcuatula arcuatula

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Arcuatula senhousia

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Asaphis violascens

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Astarte sulcata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Atrina chinensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Atrina pectinata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Atrina vexillum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Barbatia amygdalumtostum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Barbatia foliata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bathytormus radiatus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Batissa laevigata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cardita leana

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cerastoderma edule

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cerastoderma glaucum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chama asperella

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chama brassica

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chama limbula

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Circe scripta

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Circe tumefacta

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Circe undatina

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Corbula ovalina

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ctenocardia virgo

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cucullaea labiata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cultellus maximus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyclotellina remies

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Decatopecten plica

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dendostrea cristata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dendostrea folium

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Donax cuneatus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Donax faba

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Donax variegatus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ensidens ingallsianus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ensis minor

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eucrassatella cumingii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Fulvia aperta

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gafrarium dispar

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gafrarium divaricatum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gafrarium pectinatum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gari elongata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gari truncata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Geloina expansa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Glauconome straminea

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Globivenus toreuma

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Glossus humanus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Glycymeris glycymeris

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Glycymeris nummaria

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hiatula adamsii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hyotissa hyotis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hyotissa inermis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Isognomon ephippium

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Isognomon isognomum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Isognomon nucleus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Isognomon perna

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Laevicardium crassum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Laternula anatina

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Laternula corrugata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leporimetis coarctata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lioconcha ornata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lunulicardia hemicardium

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lunulicardia retusa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mactra crossei

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mactra glauca

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mactromeris polynyma

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mactra stultorum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mactra violacea

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Magallana belcheri

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Magallana bilineata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Magallana gigas

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Meretrix casta

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Meretrix lusoria

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Meretrix meretrix

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Meretrix zonaria

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mesocibota bistrigata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mimachlamys gloriosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mimachlamys sanguinea

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Modiolus micropteris

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Modiolus philippinarum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mulinia lateralis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mytilopsis adamsi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mytilus edulis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Neotrapezium sublaevigatum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ostrea edulis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Protapes gallus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Paratapes undulatus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Periglypta crispata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Perna viridis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Petricolaria pholadiformis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pharella acutidens

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pharella javanica

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pinctada albina

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pinctada imbricata fucata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pinctada maculata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pinna bicolor

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pinna incurva

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pitar affinis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pitar rude

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acanthocardia echinata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acanthocardia tuberculata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acrosterigma flava

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acrosterigma attenuatum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acrosterigma cygnorum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acrosterigma fulton

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acrosterigma luteomaginata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acrosterigma transcendens

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aequipecten opercularis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Amblema plicata plicata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anadara gubernaculum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anadara cornea

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anadara ferruginea

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anadara globosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anadara jousseaumei

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anadara pilula

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anadara troscheli

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anadara ferruginea

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anadara inaequivalris

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Annachlamys striatula

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anodonta californiensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anodonta cygnea

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anodontia edentula

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anomia chinensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anomia peruviana

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anomia simplex

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Antigona (Periglypta) magnifica

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Arca avellana

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Arca ventricosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Arcopagia crassa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Arcopella balaustina

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Asaphis deflorata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aspidopholas tubigera

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Atactodea striata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Azumapecten farreri

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bactronophorus thoracites

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bankia rochi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Barbatia grayana

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Barbatia lacerata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Barbatia reeveana

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Barnea dilafata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Barnea manilensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bassina pachyphylla

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bathymodiolus thermophilus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Beguina semiorbiculata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bosemprella incarnata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Brechites attrahens

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Caecella horsfieldi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Callista chione

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Callista erycina

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Callista planatella

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cardita muricata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chama croceata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chama lazorus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chama pacifica

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chamelea striatula

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Circe lirata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Clausinella fasciata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Coecella horsfieldii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Complicachlamys wardiana

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Contradens ascia vebeeki

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Coralliophaga coralliophaga

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Corbicula fluminea

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Corbicula gustaviana

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Corbicula lamarckiana

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Corbicula moreletiana

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Corbicula noetlingi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Corbula crispa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Corbula erythrodon

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Corbula smithiana

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Corculum cardissa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crassostrea virginica

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cucurbitula cymbium

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cultellus attenuatus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyclonaias pustulosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dallitellina rostrata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Decatopecten amiculum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Decatopecten strangei

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Deccatopecten amiculum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dicyathifer mannii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Donax scortum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Donax spinosus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Donax variabilis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Donax vittatus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dosinia concentrica

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dosinia contusa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dosinia dilecta

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dosinia exoleta

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dosinia glauca

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dosinia incisa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dosinia laminata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dosinia lupinus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dosinia lupinus lincta

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dosinia sculpta

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dosinia traillii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Elliptio pullata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Enigmonia aenigmatica

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ensis directus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Epioblasma triquetra

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eurynia dilatata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Florimetis coarctata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Fragum unedo

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Fulvia papyracea

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Fusconaia flava

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gafarium diverricatum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gafarium pectinatum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gafrarium tumidum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gari (Psammotaena) elongata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gastrochaena cuneiformis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Glauconome chinensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Glauconome virens

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gloripallium pallium

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gonidea angulata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hippopus hippopus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Indoaustriella dalli

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Irus irus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Irus macrophylla

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Isognomon alatus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Joannisiella cumingii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Jolya arata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lampsilis rafinesqueana

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lanceolaria oxyrhyncha

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lasmigona costata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leiosolenus lessepsianus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lima lima

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lithophaga teres

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lopha cristagalli

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lutraria angustior

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lutraria complanata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lutraria lutraria

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lutraria rhynchaena

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lyrocardium lyratum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mactrotoma explanata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Magallana rivularis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Malleus malleus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Manupecten pesfelis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Maoricardium setosum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Marcia hiantina