กระเจี๊ยบแดง

รายละเอียด

ชื่อเครื่องยากระเจี๊ยบแดง
ชื่ออื่นๆของเครื่องยากระเจี๊ยบเปรี้ยว
ได้จากใบประดับ และกลีบเลี้ยง
ชื่อพืชที่ให้เครื่องยากระเจี๊ยบแดง
ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบเปรี้ยว ส้มพอเหมาะ ส้มเก็งเค็ง ส้มปู ส้มพอดี แกงแดง ส้มตะเลงเครง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hibiscus sabdariffa L.
ชื่อพ้อง
ชื่อวงศ์Malvaceae

“เรือนพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือบ้านมาบหม้อ”
Museum House of Handy Craft Weaving

สรรพคุณ

ตำรายาโบราณ​

กลีบเลี้ยงมีรสเปรี้ยว แก้อาการขัดเบา แก้เสมหะ ขับน้ำดี ลดไข้ แก้ไอ ขับนิ่วในไต นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ แก้อ่อนเพลีย บำรุงธาตุ แก้กระหายน้ำ รักษาไตพิการ ขับเมือกมันให้ลงสู่ทวารหนัก ละลายไขมันในเลือด

ตำรายาไทย

กลีบเลี้ยงมีรสเปรี้ยว แก้อาการขัดเบา แก้เสมหะ ขับน้ำดี ลดไข้ แก้ไอ ขับนิ่วในไต นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ แก้อ่อนเพลีย บำรุงธาตุ แก้กระหายน้ำ รักษาไตพิการ ขับเมือกมันให้ลงสู่ทวารหนัก ละลายไขมันในเลือด

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

  • ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=1