ศิลปะและวัฒนธรรม

ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล

ฐานข้อมูล

เครื่องยาสมุนไพร

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์

“การแพทย์แผนไทย” หมายถึง กระบวนการทางการแพทย์ เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บำบัด รักษา หรือป้องกันโรค หรือการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์
“การแพทย์พื้นบ้าน” หมายถึง การดูแลสุขภาพตนเองในชุมชนแบบดั้งเดิมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เกี่ยวกับความเชื่อ พิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น

เครื่องยาสมุนไพร

ข้อมูลสมุนไพรไทยกว่า 200 ชนิด สมุนไพรเพื่อสุขภาพ สรรพคุณสมุนไพร ทั้งสมุนไพรสด สมุนไพรแห้ง ภาพสมุนไพร ตำรับยา

แหล่งข้อมูลทางเภสัชวัตถุ

เพื่อให้รู้จักสรรพวัตถุของเครื่องยา ทั้ง รูป รส กลิ่น สี และชื่อยา

สรรพคุณเภสัชจากตำรับ

คัดสรรเนื้อหาจากตำรับยาไทย ตำรับยาจีน รวมถึงบัญชียาไทย แสดงถึงสรรคุณและวิธีการใช้งาน

เภสัชกรรมการประกอบยา

เพื่อช่วยในการพิจารณาว่าในตำรับยาให้ใช้ส่วนใดของตัวยา

ค้นหาเครื่องยาสมุนไพร

เครื่องยาสมุนไพรทั้งหมด

ตัวอย่างภาพประกอบของเครื่องยาสมุนไพร