ชื่อวิทยาศาสตร์
Lumnitzera littorea
(Jack) Voigt

ชื่อท้องถิ่น | ฝาดดอกแดง
ชื่อสามัญ | ไม่พบชื่อสามัญ
วงศ์ | Combretaceae


ถิ่นอาศัย

อื่นๆ

จุดสังเกต
สามารถเลือกเพื่อดูภาพประกอบที่ด้านล่าง
ใบหนา สีเขียวเข้ม
ดอกช่อ ดอกย่อยสีแดง ก้านเกสรเพศผู้สีแดง ยาวเป็น 2 เท่าของกลีบดอก
เปลือกต้น แตกเป็นร่อง บิดเป็นเกียว
ดอกช่อ สีแดง ก้านเกสรเพศผู้สีแดงยาวเป็น 2 เท่าของกลีบดอก
ผลรูปกระสวย

ภาพประกอบ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


รายละเอียด

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้ต้น (tree)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : กลม (rounded)
ความสูง (เมตร) : 10 ถึง 20
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0 ถึง 0

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : ไม่พบข้อมูล
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ตั้งตรงเองได้

สีเปลือกลำต้น : สีน้ำตาลอมเทา
ลักษณะเปลือกลำต้น : ในต้นที่อายุมาก เปลือกแตกเป็นร่อง และบิดเป็นเกลียว

ยาง : ไม่มี
สีของยาง : ไม่พบข้อมูล

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : ไม่พบข้อมูล
จำนวนใบย่อย (ใบ) : ไม่พบข้อมูล
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : เวียน (spiral)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : ไข่กลับ (obovate)
ปลายใบ : เว้าตื้น (emarginate)
โคนใบ : รูปลิ่ม (cuneate)
ขอบใบ : หยักมน (crenate)

ชนิดของดอก : ช่อกระจะ (raceme)
ตำแหน่งที่ออกดอก : ปลายยอด (terminal)

ลักษณะ : โคนเชื่อมติดกัน (gamopetalous)
จำนวน (กลีบ) : 5
สี : เขียว

ลักษณะ : ไม่พบข้อมูล
จำนวน (กลีบ) : 5
สี : แดง

สี : แดง
จำนวน (อัน) : 10

รังไข่ : รังไข่ใต้วงกลีบ (inferior ovary)
จำนวน (อัน) : ไม่พบข้อมูล
สี : ไม่พบข้อมูล
กลิ่น : ไม่พบข้อมูล

ชนิดของผล : ไม่พบข้อมูล
ผลสด : ผลรูปกระสวย
ผลแห้ง : ไม่พบข้อมูล

การกระจายในภาคตะวันออก
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา

เอกสารอ้างอิง

ยังไม่พบเอกสารอ้างอิง