RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่

ทรัพยากรกายภาพทางธรณีวิทยา
geological resources

เป็นการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรกายภาพทางธรณีวิทยา ในภาคตะวันออกประเทศไทย
ได้รับการสนับสนุนข้อมูลจาก ผศ.ดร.อลงกต ฝั้นกา อาจารย์ประจำภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภูมิทัศน์

พบข้อมูลทั้งหมด: 2 รายการ


...
ธรณีสัณฐานชายฝั่ง
ประเภท
: การกัดเซาะชายฝั่ง (Coastal Erosion)

ชนิด
: การกัดเซาะชายฝั่งโดยคลื่น (wave erosion)

รายละเอียดเพิ่มเติม
...
หาดทราย
ประเภท
: ธรณีสัณฐาน

ชนิด
: ชายหาด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศิลาแลง

พบข้อมูลทั้งหมด: 1 รายการ


...
ศิลาแลง (Laterite)
ประเภท
: ศิลาแลง (Laterite)

ชนิด
: -

รายละเอียดเพิ่มเติม

หิน

พบข้อมูลทั้งหมด: 13 รายการ


...
หินชีสท์ (Schist)
ประเภท
: หินแปร (Metamorphic Rock)

ชนิด
: หินแปรที่มีริ้วขนาน (foliated metamorphic rock)
รายละเอียดเพิ่มเติม
...
หินดินดาน (Shale)
ประเภท
: หินตะกอน (Sedimentary Rocks)

ชนิด
: หินตะกอนเนื้อประสม (clastic sedimentary rocks)
รายละเอียดเพิ่มเติม
...
หินทรายแป้ง (Siltstone)
ประเภท
: หินตะกอน (Sedimentary Rocks)

ชนิด
: หินตะกอนเนื้อประสม (clastic sedimentary rocks)
รายละเอียดเพิ่มเติม
...
หินบะซอลต์ (Basalt)
ประเภท
: หินอัคนี (Igneous Rock)

ชนิด
: หินอัคนีระดับลึก (plutonic rock)
รายละเอียดเพิ่มเติม
...
หินบะซอลต์ (Basalt)
ประเภท
: หินอัคนี (Igneous Rock)

ชนิด
: หินอัคนีพุ (extrusive igneous rock)
รายละเอียดเพิ่มเติม
...
หินบะซอลต์ (Basalt)
ประเภท
: หินอัคนี (Igneous Rock)

ชนิด
: หินอัคนีพุ (extrusive igneous rock)
รายละเอียดเพิ่มเติม
...
หินปูน (Limestone)
ประเภท
: หินตะกอน (Sedimentary Rocks)

ชนิด
: หินตะกอนเคมี (chemical sedimentary rocks)
รายละเอียดเพิ่มเติม
...
หินแกรนิต (Granite)
ประเภท
: หินอัคนี (Igneous Rock)

ชนิด
: หินอัคนีระดับลึก (plutonic rock)
รายละเอียดเพิ่มเติม
...
หินแกรนิต (Granite)
ประเภท
: หินอัคนี (Igneous Rock)

ชนิด
: หินอัคนีระดับลึก (plutonic rock)
รายละเอียดเพิ่มเติม
...
หินแกรนิต (Granite)
ประเภท
: หินอัคนี (Igneous Rock)

ชนิด
: หินอัคนีระดับลึก (plutonic rock)
รายละเอียดเพิ่มเติม
...
หินแกรนิต (Granite)
ประเภท
: หินอัคนี (Igneous Rock)

ชนิด
: หินอัคนีระดับลึก (plutonic rock)
รายละเอียดเพิ่มเติม
...
หินแกรนิต (Granite)
ประเภท
: หินอัคนี (Igneous Rock)

ชนิด
: หินอัคนีพุ (extrusive igneous rock)
รายละเอียดเพิ่มเติม
...
หินแปร (Metamorphic Rock)
ประเภท
: หินแปร (Metamorphic Rock)

ชนิด
: หินแปรที่มีริ้วขนาน (foliated metamorphic rock)
รายละเอียดเพิ่มเติม

หิน : หินตะกอน

พบข้อมูลทั้งหมด: 3 รายการ


...
หินดินดาน (Shale)
ประเภท
: หินตะกอน (Sedimentary Rocks)

ชนิด
: หินตะกอนเนื้อประสม (clastic sedimentary rocks)

รายละเอียดเพิ่มเติม
...
หินทรายแป้ง (Siltstone)
ประเภท
: หินตะกอน (Sedimentary Rocks)

ชนิด
: หินตะกอนเนื้อประสม (clastic sedimentary rocks)

รายละเอียดเพิ่มเติม
...
หินปูน (Limestone)
ประเภท
: หินตะกอน (Sedimentary Rocks)

ชนิด
: หินตะกอนเคมี (chemical sedimentary rocks)

รายละเอียดเพิ่มเติม

หิน : หินอัคนี

พบข้อมูลทั้งหมด: 8 รายการ


...
หินบะซอลต์ (Basalt)
ประเภท
: หินอัคนี (Igneous Rock)

ชนิด
: หินอัคนีระดับลึก (plutonic rock)

รายละเอียดเพิ่มเติม
...
หินบะซอลต์ (Basalt)
ประเภท
: หินอัคนี (Igneous Rock)

ชนิด
: หินอัคนีพุ (extrusive igneous rock)

รายละเอียดเพิ่มเติม
...
หินบะซอลต์ (Basalt)
ประเภท
: หินอัคนี (Igneous Rock)

ชนิด
: หินอัคนีพุ (extrusive igneous rock)

รายละเอียดเพิ่มเติม
...
หินแกรนิต (Granite)
ประเภท
: หินอัคนี (Igneous Rock)

ชนิด
: หินอัคนีระดับลึก (plutonic rock)

รายละเอียดเพิ่มเติม
...
หินแกรนิต (Granite)
ประเภท
: หินอัคนี (Igneous Rock)

ชนิด
: หินอัคนีระดับลึก (plutonic rock)

รายละเอียดเพิ่มเติม
...
หินแกรนิต (Granite)
ประเภท
: หินอัคนี (Igneous Rock)

ชนิด
: หินอัคนีระดับลึก (plutonic rock)

รายละเอียดเพิ่มเติม
...
หินแกรนิต (Granite)
ประเภท
: หินอัคนี (Igneous Rock)

ชนิด
: หินอัคนีระดับลึก (plutonic rock)

รายละเอียดเพิ่มเติม
...
หินแกรนิต (Granite)
ประเภท
: หินอัคนี (Igneous Rock)

ชนิด
: หินอัคนีพุ (extrusive igneous rock)

รายละเอียดเพิ่มเติม

หิน : หินแปร

พบข้อมูลทั้งหมด: 2 รายการ


...
หินชีสท์ (Schist)
ประเภท
: หินแปร (Metamorphic Rock)

ชนิด
: หินแปรที่มีริ้วขนาน (foliated metamorphic rock)

รายละเอียดเพิ่มเติม
...
หินแปร (Metamorphic Rock)
ประเภท
: หินแปร (Metamorphic Rock)

ชนิด
: หินแปรที่มีริ้วขนาน (foliated metamorphic rock)

รายละเอียดเพิ่มเติม

แร่

พบข้อมูลทั้งหมด: 2 รายการ


...
อัญมณี
ประเภท
: กลุ่มแร่ (Silicate)

ชนิด
: แร่กลุ่มออกไซด์ (oxide)

รายละเอียดเพิ่มเติม
...
แร่ควอตซ์ (Quartz)
ประเภท
: กลุ่มแร่ (Silicate)

ชนิด
: แร่ (Quartz)

รายละเอียดเพิ่มเติม