RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่

ฐานข้อมูลพลอยจันท์

เป็นการรวบรวมรูปภาพข้อมูลพลอยสี ที่มีในจังหวัดจันทบุรี ได้รับการสนับสนุนข้อมูลจาก BGL (Burapha Gemological Laboratory)
ตัวกรอง
สี :
ประเภท :
ประเภทของผลิตภัณฑ์ :

พบข้อมูลทั้งหมด: 60 รายการ

คริโซเบริล
คริโซเบริล
Chrysoberyl
สีเพิ่มเติม :
ซาวอไรต์
ซาวอไรต์
Tsavorite
สีเพิ่มเติม :
ซาวอไรต์
ซาวอไรต์
Tsavorite
สีเพิ่มเติม :
ซิทริน, ควอตซ์สีเหลือง, เลมอนควอตซ์, เขี้ยวหนุมานสีเหลือง
ซิทริน, ควอตซ์สีเหลือง, เลมอนควอตซ์, เขี้ยวหนุมานสีเหลือง
Citrine
สีเพิ่มเติม :
ดีมานทอยด์
ดีมานทอยด์
Demantoid
สีเพิ่มเติม :
ทับทิม, พลอยแดง
ทับทิม, พลอยแดง
Ruby
สีเพิ่มเติม :
ทับทิม, พลอยแดง
ทับทิม, พลอยแดง
Ruby
สีเพิ่มเติม :
ทับทิม, พลอยแดง
ทับทิม, พลอยแดง
Ruby
สีเพิ่มเติม :
ทับทิม, พลอยแดง
ทับทิม, พลอยแดง
Ruby
สีเพิ่มเติม :
ทับทิม, พลอยแดง
ทับทิม, พลอยแดง
Ruby
สีเพิ่มเติม :
ทับทิม, พลอยแดง
ทับทิม, พลอยแดง
Ruby
สีเพิ่มเติม :
ทับทิม, พลอยแดง
ทับทิม, พลอยแดง
Ruby
สีเพิ่มเติม :
บุษราคัม, บุษย์น้ำทอง, บุษย์สีแม่โขง, บุษย์น้ำแตง, บุษย์สีหมากสุก, บุษย์สีมะนาว
บุษราคัม, บุษย์น้ำทอง, บุษย์สีแม่โขง, บุษย์น้ำแตง, บุษย์สีหมากสุก, บุษย์สีมะนาว
Yellow Sapphire
สีเพิ่มเติม :
บุษราคัม, บุษย์น้ำทอง, บุษย์สีแม่โขง, บุษย์น้ำแตง, บุษย์สีหมากสุก, บุษย์สีมะนาว
บุษราคัม, บุษย์น้ำทอง, บุษย์สีแม่โขง, บุษย์น้ำแตง, บุษย์สีหมากสุก, บุษย์สีมะนาว
Yellow Sapphire
สีเพิ่มเติม :
บุษราคัม, บุษย์น้ำทอง, บุษย์สีแม่โขง, บุษย์น้ำแตง, บุษย์สีหมากสุก, บุษย์สีมะนาว
บุษราคัม, บุษย์น้ำทอง, บุษย์สีแม่โขง, บุษย์น้ำแตง, บุษย์สีหมากสุก, บุษย์สีมะนาว
Yellow Sapphire
สีเพิ่มเติม :
บุษราคัม, บุษย์น้ำทอง, บุษย์สีแม่โขง, บุษย์น้ำแตง, บุษย์สีหมากสุก, บุษย์สีมะนาว
บุษราคัม, บุษย์น้ำทอง, บุษย์สีแม่โขง, บุษย์น้ำแตง, บุษย์สีหมากสุก, บุษย์สีมะนาว
Yellow Sapphire
สีเพิ่มเติม :
บุษราคัม, บุษย์น้ำทอง, บุษย์สีแม่โขง, บุษย์น้ำแตง, บุษย์สีหมากสุก, บุษย์สีมะนาว
บุษราคัม, บุษย์น้ำทอง, บุษย์สีแม่โขง, บุษย์น้ำแตง, บุษย์สีหมากสุก, บุษย์สีมะนาว
Yellow Sapphire
สีเพิ่มเติม :
ฟลูออไรต์, ฟลูออร์สปาร์
ฟลูออไรต์, ฟลูออร์สปาร์
Fluorite
สีเพิ่มเติม :
ฟลูออไรต์, ฟลูออร์สปาร์
ฟลูออไรต์, ฟลูออร์สปาร์
Fluorite
สีเพิ่มเติม :
มรกต, เบริลสีเขียวสด
มรกต, เบริลสีเขียวสด
Emerald
สีเพิ่มเติม :
มรกต, เบริลสีเขียวสด
มรกต, เบริลสีเขียวสด
Emerald
สีเพิ่มเติม :
มรกต, เบริลสีเขียวสด
มรกต, เบริลสีเขียวสด
Emerald
สีเพิ่มเติม :
มรกต, เบริลสีเขียวสด
มรกต, เบริลสีเขียวสด
Emerald
สีเพิ่มเติม :
มรกต, เบริลสีเขียวสด
มรกต, เบริลสีเขียวสด
Emerald
สีเพิ่มเติม :
มรกต, เบริลสีเขียวสด
มรกต, เบริลสีเขียวสด
Emerald
สีเพิ่มเติม :
มรกต, เบริลสีเขียวสด
มรกต, เบริลสีเขียวสด
Emerald
สีเพิ่มเติม :
มรกต, เบริลสีเขียวสด
มรกต, เบริลสีเขียวสด
Emerald
สีเพิ่มเติม :
สกายบลูโทแพซ, โทแพซสีฟ้า
สกายบลูโทแพซ, โทแพซสีฟ้า
Sky Blue Topaz
สีเพิ่มเติม :
สตาร์บุษย์, พลอยสาแหรกทอง
สตาร์บุษย์, พลอยสาแหรกทอง
Golden Star Sapphire
สีเพิ่มเติม :
สตาร์บุษย์, พลอยสาแหรกทอง
สตาร์บุษย์, พลอยสาแหรกทอง
Golden Star Sapphire
สีเพิ่มเติม :
สวิสบลูโทแพซ
สวิสบลูโทแพซ
Swiss Blue Topaz
สีเพิ่มเติม :
สวิสบลูโทแพซ
สวิสบลูโทแพซ
Swiss Blue Topaz
สีเพิ่มเติม :
สเปสซาร์ทีน, สเปสซาร์ไทต์, แมนดารินการ์เน็ต
สเปสซาร์ทีน, สเปสซาร์ไทต์, แมนดารินการ์เน็ต
Mandarin garnet, Spessartine Garnet, Spessartite Garnet
สีเพิ่มเติม :
อะความารีน, เบริลสีน้ำทะเล
อะความารีน, เบริลสีน้ำทะเล
Aquamarine
สีเพิ่มเติม :
อะความารีน, เบริลสีน้ำทะเล
อะความารีน, เบริลสีน้ำทะเล
Aquamarine
สีเพิ่มเติม :
เขียวส่อง, เขียวมรกต, มรกตจันท์, กรีนแซปไฟร์
เขียวส่อง, เขียวมรกต, มรกตจันท์, กรีนแซปไฟร์
Green Sapphire
สีเพิ่มเติม :
เขียวส่อง, เขียวมรกต, มรกตจันท์, กรีนแซปไฟร์
เขียวส่อง, เขียวมรกต, มรกตจันท์, กรีนแซปไฟร์
Green Sapphire
สีเพิ่มเติม :
เขียวส่อง, เขียวมรกต, มรกตจันท์, กรีนแซปไฟร์
เขียวส่อง, เขียวมรกต, มรกตจันท์, กรีนแซปไฟร์
Green Sapphire
สีเพิ่มเติม :
เพริดอต, เพอริโด
เพริดอต, เพอริโด
Peridot
สีเพิ่มเติม :
เพริดอต, เพอริโด
เพริดอต, เพอริโด
Peridot
สีเพิ่มเติม :
เพริดอต, เพอริโด
เพริดอต, เพอริโด
Peridot
สีเพิ่มเติม :
เฮสโซไนต์
เฮสโซไนต์
Hessonite
สีเพิ่มเติม :
เฮสโซไนต์
เฮสโซไนต์
Hessonite
สีเพิ่มเติม :
แซปไฟร์สีชมพู
แซปไฟร์สีชมพู
Pink Sapphire
สีเพิ่มเติม :
แซปไฟร์สีส้ม
แซปไฟร์สีส้ม
Orange Sapphire
สีเพิ่มเติม :
แลบราดอไรต์
แลบราดอไรต์
Labradorite
สีเพิ่มเติม :
แอมะซอไนต์, แอมะซอนสโตน
แอมะซอไนต์, แอมะซอนสโตน
Amazon stone, Amazonite
สีเพิ่มเติม :
แอลมันดีน
แอลมันดีน
Almandine Garnet, Almandite Garnet
สีเพิ่มเติม :
แอเมทิสต์
แอเมทิสต์
Amethyst
สีเพิ่มเติม :
แอเมทิสต์
แอเมทิสต์
Amethyst
สีเพิ่มเติม :
แอเมทิสต์
แอเมทิสต์
Amethyst
สีเพิ่มเติม :
แอเมทิสต์
แอเมทิสต์
Amethyst
สีเพิ่มเติม :
โรโดไลต์
โรโดไลต์
Rhodolite
สีเพิ่มเติม :
ไพลิน
ไพลิน
Blue Sapphire, Sapphire
สีเพิ่มเติม :
ไพลิน
ไพลิน
Blue Sapphire, Sapphire
สีเพิ่มเติม :
ไพลิน
ไพลิน
Blue Sapphire, Sapphire
สีเพิ่มเติม :
ไพลิน
ไพลิน
Blue Sapphire, Sapphire
สีเพิ่มเติม :
ไพลิน
ไพลิน
Blue Sapphire, Sapphire
สีเพิ่มเติม :
ไพโรปการ์เน็ต, โบฮีเมียนการ์เน็ต
ไพโรปการ์เน็ต, โบฮีเมียนการ์เน็ต
Bohemian Garnet, Pyrope Garnet
สีเพิ่มเติม :
ไพโรปการ์เน็ต, โบฮีเมียนการ์เน็ต
ไพโรปการ์เน็ต, โบฮีเมียนการ์เน็ต
Bohemian Garnet, Pyrope Garnet
สีเพิ่มเติม :