RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่

การเก็บและการรักษา
ตัวอย่างแพลงก์ตอนทะเล

จำนวนผู้เข้าชม : 331

ผู้จัดทำ

ดร. จิตรา ตีระเมธี