RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่

ฐานข้อมูลพรรณไม้พื้นเมืองในเขตภูมิศาสตร์พืชพรรณภาคตะวันออกภายใต้อาร์เอสพีจี-สถานีบูรพา

จำนวนผู้เข้าชม : 413

ผู้เขียน

ทีมงาน RSPG-สถานีบูรพา, ผศ.ดร. เบญจวรรณ ชิวปรีชา