RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่

ปฎิทินพืชอาหารชันโรงและผึ้ง

จำนวนผู้เข้าชม : 271

ผู้เขียน

ผศ.ดร. เบญจวรรณ ชิวปรีชา