RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่

ชนิดของปูฟองน้ำที่พบบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดชลบุรีและระยอง

Species of Sponge Crabs found along the Coastal Areas of Chonburi and Rayong Provinces

จำนวนผู้เข้าชม : 475

ผู้เขียน

รศ.ดร. นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร