RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่

สัณฐานวิทยาของกั้งตั๊กแตน

MORPHOLOGY OF MANTIS SHRIMP

จำนวนผู้เข้าชม : 166

ผู้เขียน

รศ.ดร. นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร
ภาควิชาวาริช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา