RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่

สำรวจทรัพยากร

ปูลม Ghost crab​


จำนวนผู้เข้าชม : 651

ปูลม หรือ ปูผี (Ghost crab) เป็นปูทะเลขนาดเล็ก อยู่ในวงศ์ Ocypodidae ในสกุล Ocypode มีสีขาวกลมกลืนกับสีของทรายชอบขูดรูอาศัยอยู่ตามหาดทรายริมชายฝั่งทะเล มาเรียนรู้เกี่ยวกับปูลมกันเถอะ

บทเรียนและการบรรยาย : รศ.ดร. นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร

ถ่ายทำและตัดต่อ : น.ส.นวัตกานต์ ตั้งเกริกโอฬาร