RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่

สำรวจนิทรรศการ

เปิดห้องนิทรรศการนานาสารพัดหอย | EP.2


จำนวนผู้เข้าชม : 198

เปิดโลกสิ่งมีชีวิตสัตว์กลุ่มหอย ที่นิทรรศการ “นานาสารพัดหอย” โดย ผศ.พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา ทำความรู้จักกับความหลากหลายของสายพันธุ์หอยทั้งบนบกและในทะเลของประเทศไทยไปพร้อมๆกัน
📍ห้อง SD113 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.

Narrator : ผศ. พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา
Producer : RSPG-สถานีบูรพา / NO MORE TOMORROW creative studio
Camera | Editor : NO MORE TOMORROW creative studio
Support by : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการวิจัยการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอยในเขตภาคตะวันออก ภายใต้แผนงานวิจัยศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต อพ.สธ.-ม.บูรพา (สนองโครงการพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลงานวิดิโอชุดนี้ขออุทิศให้แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา ด้วยรักและอาลัย