RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล

ขนบธรรมเนียมประเพณี

พิธีอัญเชิญหลวงพ่อพุทธโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ประดิษฐาน
วันที่ : จัดงานขึ้นตรงกับวันขึ้น 14 คํ่า เดือน 5 ของทุกปี

สถานที่ : จังหวัดฉะเชิงเทรา

พิธีอัญเชิญหลวงพ่อพุทธโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง เป็นประเพณีที่กระทําสืบเนื่องมาช้านาน โดยจัดงานขึ้นตรงกับวันขึ้น 14 คํ่า เดือน 5 ของทุกปี ซึ่งการสมโภชหลวงพ่อโสธรลอยนํ้าในครั้งอดีตกาล ชาวบ้านที่พบเห็นได้ช่วยกันใช้เชือกผูก เพื่อดึงองค์พระพุทธโสธรขึ้นมาจากแม่นํ้าบางปะกง แต่ไม่สามารถดึงขึ้นมาได้ กระทั่งต้องไปสอบถามผู้รู้และจัดพิธีบวงสรวงตามประเพณี ก่อนนําสายสิญจน์ไปคล้องพระหัตถ์และเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากนํ้าจนสําเร็จ และนําหลวงพ่อโสธรมาประดิษฐานไว้ที่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ชาวจังหวัดฉะเชิงเทราจึงได้สืบทอดประเพณีนี้มาจนถึงปัจจุบัน

ภาพประกอบ

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย 2564, 1, สํานักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์