แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล

ขนบธรรมเนียมประเพณี

เทศกาลผลไม้
วันที่ : ช่วงเดือนกรกฎาคม

สถานที่ : ตำบลเขาบายศรี จังหวัดจันทบุรี

จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมถึงต้นไม้ทรงคุณค่า (ต้นทุเรียน 100 ปี) ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรม การสาธิตกวนทุเรียน โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี

ภาพประกอบ

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย 2564, 1, สํานักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์, หน้า 82