กุ้ง กั้ง ปู
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของสัตว์กลุ่มกุ้ง กั้ง ปู ในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของสัตว์กลุ่มกุ้ง กั้ง ปู ที่พบในภาคตะวันออก ให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฐานข้อมูล
เพรียงหิน
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของสัตว์กลุ่มเพรียงหิน ในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของสัตว์กลุ่มเพรียงหิน ที่พบใน ภาคตะวันออกให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฐานข้อมูล
มด
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของสัตว์กลุ่มมด ในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของสัตว์กลุ่มมด ที่พบในภาคตะวันออก ให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฐานข้อมูล
หอย
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอย ในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของสัตว์กลุ่มหอย ที่พบในภาคตะวันออก ให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฐานข้อมูล

ไฟลัม (phylum)
ชั้น (class)
อันดับ (order)
วงค์ (family)


ชื่อสามัญ

Partridge Sundial

ชื่อวิทยาศาสตร์

Architectonica maxima

ชื่อสามัญ

Partridge Sundial

ชื่อวิทยาศาสตร์

Architectonica perdix

ชื่อสามัญ

Clear Sundial

ชื่อวิทยาศาสตร์

Architectonica perspectiva

ชื่อสามัญ

Clear Sundial

ชื่อวิทยาศาสตร์

Architectonica picta

ชื่อสามัญ

Sundial

ชื่อวิทยาศาสตร์

Heliacus areola

ชื่อสามัญ

Sundial

ชื่อวิทยาศาสตร์

Heliacus fenestratus

ชื่อสามัญ

Sundial

ชื่อวิทยาศาสตร์

Heliacus implexus

ชื่อสามัญ

Sundial

ชื่อวิทยาศาสตร์

Heliacus infundibulifeormis

ชื่อสามัญ

Sundial

ชื่อวิทยาศาสตร์

Heliacus variegatus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea cribraria

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea cribraria comma

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea eglantina

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea erosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea errones

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea felina

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea fimbriata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea grobulus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea gracilis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea guttata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea hammondae

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea isabella

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea interrupta

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea lamackii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea mappa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea mauritiana

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea microdon

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea miliaris

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea moneta

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea nucleus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea nivosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea onyx onyx

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea onyx melanesiae

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea onyx saccincta

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea ovum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea pericalles

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea pullida

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea pulchella

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea pulicaria

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea punctata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea pyriformis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea quadrimaculata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea scurra

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea staphylaea

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea stolida

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea talpa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea teres

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea ursellus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea vitellus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea xanthodon

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea ziczac undata

ชื่อสามัญ

Erosa Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erosaria erosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erosaria gangranosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erosaria gangranosa reentsi

ชื่อสามัญ

Lamarck's Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erosaria lamarckii redimita

ชื่อสามัญ

Millet Cowrie Millitary Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erosaria miliaris

ชื่อสามัญ

Onyx Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erronea onyx

ชื่อสามัญ

Pear-shaped Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erronea pyriformis

ชื่อสามัญ

Beautiful Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficadusta pulchella pericalles

ชื่อสามัญ

Carnelian Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lyncina carneola

ชื่อสามัญ

Cloudy Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lyncina nivosa

ชื่อสามัญ

Arabian Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mauritia arabica asiatica

ชื่อสามัญ

Pear-shaped Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mauritia scurra

ชื่อสามัญ

Money Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monetaria moneta

ชื่อสามัญ

Nucleus Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nucleolaris nucleus

ชื่อสามัญ

Clandestine Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Palmadusta clandestina

ชื่อสามัญ

Zigzag Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Palmadusta ziczac

ชื่อสามัญ

Surin cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Perisserosa guttata surinensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Perisserosa fimbiata

ชื่อสามัญ

Graceful/Slender/Blotched/Marked Cowry

ชื่อวิทยาศาสตร์

Purpuradusta gracilis

ชื่อสามัญ

Chick-pea Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pustularis cicercula lienardi

ชื่อสามัญ

Globular Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pustularis globulus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pustularis globulus globulus

ชื่อสามัญ

Grape Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Staphylaea staphylaea consobrina

ชื่อสามัญ

Mole Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Talparia talpa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Laternula anatina

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Laternula corrugata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ostrea edulis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acrosterigma flava

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acrosterigma luteomaginata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Brechites attrahens

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Brechites vaginiferus australis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Caecella horsfieldi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Contradens ascia vebeeki

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leiosolenus lessepsianus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mytilus pictus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pandora gouldiana

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pandora inaequivalvis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Physunio eximius

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Placamen gilva

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polymesoda expansa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Psammotreta (Pseudometris) prearupta

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Trachycardium rugosum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Verpa philippinensis

ชื่อสามัญ

Giant Leucotina

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leucotina dianae

ชื่อสามัญ

Common/Three-ridged Amathina

ชื่อวิทยาศาสตร์

Amathina tricarinata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monotygma pareximia

ชื่อสามัญ

Gualtieri's Sundial

ชื่อวิทยาศาสตร์

Architectonica gualtierii

ชื่อสามัญ

Gualtieri's Sundial

ชื่อวิทยาศาสตร์

Architectonica purpurata

ชื่อสามัญ

Sharp-edged Sundial

ชื่อวิทยาศาสตร์

Discotectonica acutissima

ชื่อสามัญ

Yellow/Hybrid/Radial Sundial

ชื่อวิทยาศาสตร์

Psilaxis radiatus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pupa sekii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diala albugio

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diala semistriata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cycloscala hyalina

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Epitonium clathrus

ชื่อสามัญ

Common Wentletrap

ชื่อวิทยาศาสตร์

Epitonium brevissimum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Epitonium castum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Epitonium crassicostatum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Epitonium dubium

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Epitonium gracile

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Epitonium millecostatum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Epitonium pulchellum

ชื่อสามัญ

Keyhole Limpet

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diodora aperture

ชื่อสามัญ

White Tortoiseshell Limpet

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tectura virginea

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Patelloida pygmaea

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Styliferina goniochila

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Modulus modulus

ชื่อสามัญ

Alabaster Murex

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chicoreus alabaster

ชื่อสามัญ

Nassa Mud Snail

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nassarius stolatus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Patella depressa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Patella ulyssiponensis athletic

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Patella vulgata forma secernenda

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Patina pellucida forma pellucida

ชื่อสามัญ

Common Turtle Limpet; Tortoise Shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cellana testudinaria

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hinea fasciata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hinea zonata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hinea zonata

ชื่อสามัญ

Black-brown Planaxis

ชื่อวิทยาศาสตร์

Supplanaxis niger

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gyraulus cf. siamensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Plesiotrochus unicinctus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Plesiotrochus pagodiformis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Babella gloria

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Babella mariellaeformis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Brachystomia bipyramidata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chrysallida pura

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Herviera gliriella

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Longchaeus maculosus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mumiola tessellata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Odetta tenpeii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Odostomia sperabilis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Oscilla perfelix

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Oscilla tricordata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Parthenina affectuosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Parthenina pagodula

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pyramidella acus

ชื่อสามัญ

Giant Atlantic/Dolabrate/Terebella/Ringed Pyram

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pyramidella dolabrata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pyrgiscus hataianus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pyrgiscus yoritomoi

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pyrgulina consobrina

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pyrgulina pupaeformis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

rabecula jeffreysiana

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Toscilla voorwindei

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Trabecula truncatelliformis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Turbonilla curta

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Turbonilla fulvizonata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Turbonilla gloriamishimana

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Turbonilla gradata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Turbonilla lactea

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Finella pupoides

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Finella purpureoapicata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Finella rufocincta

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scaliola arenosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scaliola bella

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acteocina fusiformis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aclophora xystica

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Coriophora cnodax

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Coriophora fusca

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Coriophora iniqua

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Coriophora monilifera

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Coriophora ustulata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Costatophora iniqua

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Costatophora pallida

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Iniforis albogranosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Iniforis malvacea

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Iniforis progressa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mastonia clavata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mastonia millepunctata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mastonia papillata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mastonia rubra

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mastonia rubra

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mastonia squalida

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mastonia thetis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mastoniaeforis speciosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monophorus atratus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monophorus monachus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monophorus nitidus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monophorus puniceus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nanaphora triticea

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Obesula levukensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Obesula turricula

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Subulophora subfenestra

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Viriola cancellata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Viriola tricincta

ชื่อสามัญ

Painted/European Painted/Common Top Shell

ชื่อวิทยาศาสตร์

Calliostoma zizyphinus forma conuloides

ชื่อสามัญ

Belcher's Top Shell/Gibbula

ชื่อวิทยาศาสตร์

Molilea cf. belcheri

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Philbertia (Pseudodaphnella) excellens

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Philbertia (pseudodaphnella) tineta

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pachymelania byronensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cingulina laticingula

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Herviera gliriella

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Odostomella opaca

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Oscilla perfelix

-
ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าใช้งานเว็บไซต์ rspg สถานีบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564