ชื่อวิทยาศาสตร์
Nypa fruticans
Wurmb

ชื่อท้องถิ่น | จาก
ชื่อสามัญ | Nipa Palm,Mangrove palm
วงศ์ | Arecaceae


ถิ่นอาศัย

ชายน้ำ

จุดสังเกต
สามารถเลือกเพื่อดูภาพประกอบที่ด้านล่าง
ลักษณะเด่น (1)
ลักษณะเด่น (2)
ลักษณะเด่น (3)
ลักษณะเด่น (4)

ภาพประกอบ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


รายละเอียด

ลักษณะวิสัย (habit) : ปาล์ม (palm)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : รูปกรวย (conical)
ความสูง (เมตร) : 1 ถึง 5
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0 ถึง 5

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : เหง้า (rhizome)
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ตั้งตรงเองได้

สีเปลือกลำต้น : ไม่พบข้อมูล
ลักษณะเปลือกลำต้น : ไม่พบข้อมูล

ยาง : ไม่พบข้อมูล
สีของยาง : ไม่พบข้อมูล

ชนิดของใบ : ใบประกอบแบบนิ้วมือ (palmate)
สีของใบ : ไม่พบข้อมูล
จำนวนใบย่อย (ใบ) : 0
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : ไม่พบข้อมูล
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : ใบหอก (lanceolate)
ปลายใบ : เรียวแหลม (acuminate)
โคนใบ : ไม่พบข้อมูล
ขอบใบ : เรียบ (entire)

ชนิดของดอก : ดอกช่อ
ตำแหน่งที่ออกดอก : ซอกใบ (axillary)

ลักษณะ : ไม่พบข้อมูล
จำนวน (กลีบ) : 0
สี : ไม่พบข้อมูล

ลักษณะ : ไม่พบข้อมูล
จำนวน (กลีบ) : 0
สี : เหลือง

สี : ไม่พบข้อมูล
จำนวน (อัน) : 0

รังไข่ : ไม่พบข้อมูล
จำนวน (อัน) : 0
สี : ไม่พบข้อมูล
กลิ่น : ไม่พบข้อมูล

ชนิดของผล : ผลรวม (multiple fruit)
ผลสด : ผลเมล็ดเดี่ยวแข็ง (drupe)
ผลแห้ง : ไม่พบข้อมูล

การกระจายในภาคตะวันออก
จันทบุรี
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
ระยอง

เอกสารอ้างอิง

ยังไม่พบเอกสารอ้างอิง