ชื่อวิทยาศาสตร์
Xylocarpus granatum 
J.Koenig

ชื่อท้องถิ่น | ตะบูนขาว
ชื่อสามัญ | ไม่พบชื่อสามัญ
วงศ์ | Meliaceae


ถิ่นอาศัย

บนบก

จุดสังเกต
สามารถเลือกเพื่อดูภาพประกอบที่ด้านล่าง
ลักษณะเด่น
ผลเมื่ออยู่บนต้น
เปลือกสีน้ำคาลแดง ลอกเป็นแผ่นบางๆ
ผลแก่รูปร่างกลมสีน้ำตาลแดง ขนาดใหญ่ เส้นรอบวงประมาณ 12-14 นิ้ว

ภาพประกอบ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


รายละเอียด

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้ต้น (tree)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : กลม (rounded)
ความสูง (เมตร) : 5 ถึง 10
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0 ถึง 5

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : เหง้า (rhizome)
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ตั้งตรงเองได้

สีเปลือกลำต้น : ขาว
ลักษณะเปลือกลำต้น : ร่อนเป็นสะเก็ด

ยาง : มี
สีของยาง : ใส

ชนิดของใบ : ใบประกอบ (compound leaf)
สีของใบ : ไม่พบข้อมูล
จำนวนใบย่อย (ใบ) : 1-2 คู่
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : ตรงข้าม (opposaite)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : ไข่กลับ (obovate)
ปลายใบ : มน (obtuse)
โคนใบ : รูปลิ่ม (cuneate)
ขอบใบ : เรียบ (entire)

ชนิดของดอก : ดอกช่อ (inflorescence)
ตำแหน่งที่ออกดอก : ตามลำต้นหรือกิ่ง (cauliflorous)

ลักษณะ : แยกจากกัน (polypetalous)
จำนวน (กลีบ) : 4
สี : ขาวแกมเหลือง

ลักษณะ : ไม่พบข้อมูล
จำนวน (กลีบ) : 4
สี : ขาว

สี : เหลือง
จำนวน (อัน) : 8

รังไข่ : รังไข่เหนือวงกลีบ (superior ovary)
จำนวน (อัน) : 1
สี : เหลือง
กลิ่น : ไม่พบข้อมูล

ชนิดของผล : ผลเดี่ยว (simple fruit)
ผลสด : ไม่พบข้อมูล
ผลแห้ง : ผลแห้งแก่แล้วแยกออกจากกัน (schizocarp)

การกระจายในภาคตะวันออก
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี

เอกสารอ้างอิง

ยังไม่พบเอกสารอ้างอิง