ชื่อวิทยาศาสตร์
Sonneratia alba
Sm.

ชื่อท้องถิ่น | ลำแพนทะเล
ชื่อสามัญ | ไม่พบชื่อสามัญ
วงศ์ | Lythraceae


ถิ่นอาศัย

อื่นๆ

จุดสังเกต
สามารถเลือกเพื่อดูภาพประกอบที่ด้านล่าง

ภาพประกอบ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


รายละเอียด

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้เลื้อย (climber)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : ไม่พบข้อมูล
ความสูง (เมตร) : 5 ถึง 15
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 2 ถึง 5

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : ไม่พบข้อมูล
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ตั้งตรงเองได้

สีเปลือกลำต้น : ไม่พบข้อมูล
ลักษณะเปลือกลำต้น : แตกเป็นสะเก็ด

ยาง : ไม่มี
สีของยาง : ไม่พบข้อมูล

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : ไม่พบข้อมูล
จำนวนใบย่อย (ใบ) : ไม่พบข้อมูล
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : ตรงข้าม (opposaite)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : ไข่กลับ (obovate)
ปลายใบ : มน (obtuse)
โคนใบ : รูปลิ่ม (cuneate)
ขอบใบ : เรียบ (entire)

ชนิดของดอก : ดอกช่อ (inflorescence)
ตำแหน่งที่ออกดอก : ตามลำต้นหรือกิ่ง (cauliflorous)

ลักษณะ : โคนเชื่อมติดกัน (gamopetalous)
จำนวน (กลีบ) : 6
สี : ด้านนอกสีเขียว ด้านในสีแดง

ลักษณะ : ไม่พบข้อมูล
จำนวน (กลีบ) : 0
สี : ไม่พบข้อมูล

สี : ขาว
จำนวน (อัน) : จำนวนมาก

รังไข่ : รังไข่เหนือวงกลีบ (superior ovary)
จำนวน (อัน) : 1
สี : เขียว
กลิ่น : ไม่พบข้อมูล

ชนิดของผล : ผลเดี่ยว (simple fruit)
ผลสด : ผลมีเนื้อแข็ง มีหลายเมล็ด
ผลแห้ง : ไม่พบข้อมูล

การกระจายในภาคตะวันออก
ระยอง

เอกสารอ้างอิง

ยังไม่พบเอกสารอ้างอิง