ชื่อวิทยาศาสตร์
Olax psittacorum
(Lam.) Vahl

ชื่อท้องถิ่น | น้ำใจใคร่
ชื่อสามัญ | ไม่พบชื่อสามัญ
วงศ์ | Olacaceae


ถิ่นอาศัย

บนบก

จุดสังเกต
สามารถเลือกเพื่อดูภาพประกอบที่ด้านล่าง

ภาพประกอบ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


รายละเอียด

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้ต้น (tree)พืชป่าชายเลน
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : กลม (rounded)
ความสูง (เมตร) : 3 ถึง 10
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 3 ถึง 5

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : ไม่พบข้อมูล
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ตั้งตรงเองได้

สีเปลือกลำต้น : ไม่พบข้อมูล
ลักษณะเปลือกลำต้น : ไม่พบข้อมูล

ยาง : ไม่มี
สีของยาง : ไม่พบข้อมูล

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : เขียวเข้ม
จำนวนใบย่อย (ใบ) : ไม่พบข้อมูล
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : ตรงข้าม (opposaite)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : ไข่ (ovate)
ปลายใบ : มน (obtuse)
โคนใบ : มน (truncate)
ขอบใบ : เรียบ (entire)

ชนิดของดอก : ช่อกระจุก (simple dichasium)
ตำแหน่งที่ออกดอก : ปลายยอด (terminal)

ลักษณะ : โคนเชื่อมติดกัน (gamopetalous)
จำนวน (กลีบ) : 6
สี : ด้านนอกสีเขียว โคนด้านในสีชมพูเรื่อ ๆ

ลักษณะ : ไม่พบข้อมูล
จำนวน (กลีบ) : 0
สี : ไม่พบข้อมูล

สี : ขาว
จำนวน (อัน) : จำนวนมาก

รังไข่ : รังไข่เหนือวงกลีบ (superior ovary)
จำนวน (อัน) : 1
สี : เขียว
กลิ่น : ไม่พบข้อมูล

ชนิดของผล : ผลเดี่ยว (simple fruit)
ผลสด : ผลมีเนื้อแข็ง หลายเมล็ด
ผลแห้ง : ไม่พบข้อมูล

การกระจายในภาคตะวันออก
ชลบุรี

เอกสารอ้างอิง

ยังไม่พบเอกสารอ้างอิง