RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f. & Thomson

ชื่อท้องถิ่น | บอระเพ็ด
ชื่อสามัญ | -
วงศ์ | Menispermaceae


ถิ่นอาศัย

Terrestrial (บนบก)

ลักษณะเด่นและภาพประกอบ

คลิกที่ภาพหรือข้อความเพื่อดูภาพประกอบขนาดใหญ่

เถามีตุ่มขรุขระกระจายทั่วไป
ดอกช่อแยกเพศ ดอกเพศผู้มีกลีบดอก 3 กลีบ สีเขียว

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้เลื้อย (climber)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : -
ความสูง (เมตร) : 0.5 ถึง 1
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0 ถึง 0

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : -
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : เกาะเลื่อย (creeping)

สีเปลือกลำต้น : สีน้ำตาล
ลักษณะเปลือกลำต้น : ขรุขระ มีปุ่มขนาดเล็ก กระจายทั่วเถา

ยาง : มี
สีของยาง : ใส

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : -
จำนวนใบย่อย (ใบ) : -
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : สลับ (alternate)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : รูปหัวใจ (cordate)
ปลายใบ : แหลม (acute)
โคนใบ : รูปตัวใจ (caudate)
ขอบใบ : -

ชนิดของดอก : ชดอกช่อ (inflorescence)
ตำแหน่งที่ออกดอก : -

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : -
สี : เขียว

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : -
สี : -

สี : เขียว
จำนวน (อัน) : 6

รังไข่ : -
จำนวน (อัน) : -
สี : -
กลิ่น : -

ชนิดของผล : -
ผลสด : -
ผลแห้ง : -

การกระจายที่พบ
ปราจีนบุรี
สระแก้ว

เอกสารอ้างอิง

-