RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hopea odorata Roxb.

ชื่อท้องถิ่น | ตะเคียนทอง
ชื่อสามัญ | Ironwood
วงศ์ | Dipterocarpaceae


ถิ่นอาศัย

Terrestrial (บนบก)

ลักษณะเด่นและภาพประกอบ

คลิกที่ภาพหรือข้อความเพื่อดูภาพประกอบขนาดใหญ่

ดอกช่อ ดอกย่อยสีเหลืองกลีบดอกบิดเวียน มีกลิ่นหอม
ผลขนาดเล็กรูปหยดน้ำ มีปีกยาว 2 ปีกสั้น 3

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้ต้น (tree)(ไม้ต้นไม่พลัดใบ)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : กลม (rounded)
ความสูง (เมตร) : 25 ถึง 30
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0 ถึง 0

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : -
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ตั้งตรงเองได้

สีเปลือกลำต้น : น้ำตาล
ลักษณะเปลือกลำต้น : แตกเป็นร่อง

ยาง : มี
สีของยาง : ขาว

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : -
จำนวนใบย่อย (ใบ) : -
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : สลับ (alternate)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : ขอบขนาน (oblong)
ปลายใบ : แหลม (acute)
โคนใบ : เบี้ยว (oblique)
ขอบใบ : เรียบ (entire)

ชนิดของดอก : ชดอกช่อ (inflorescence)
ตำแหน่งที่ออกดอก : ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง

ลักษณะ : โคนเชื่อมติดกัน (gamopetalous)
จำนวน (กลีบ) : 5
สี : -

ลักษณะ : รูปกงล้อ (rotate)
จำนวน (กลีบ) : 5
สี : เหลือง

สี : -
จำนวน (อัน) :

รังไข่ : รังไข่เหนือวงกลีบ (superior ovary)
จำนวน (อัน) : -
สี : -
กลิ่น : -

ชนิดของผล : -
ผลสด : -
ผลแห้ง : ผลปีกเดียว (samara)

การกระจายที่พบ
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
สระแก้ว

เอกสารอ้างอิง

-