RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ochna integerrima (Lour.) Merr.

ชื่อท้องถิ่น | ช้างน้าว
ชื่อสามัญ | -
วงศ์ | Ochnaceae


ถิ่นอาศัย

Terrestrial (บนบก)

ลักษณะเด่นและภาพประกอบ

คลิกที่ภาพหรือข้อความเพื่อดูภาพประกอบขนาดใหญ่

ใบรูปขอบขนาแกมรูปไข่กลับ ขอบใบหยักฟันเลื่อยตื้นๆ
ดอกช่อ กลีบดอกสีเหลืองสด เกสรเพศผู้มีก้านยาวพ้นกลีบดอก จำนวนมาก อับเรณูสีส้ม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก(ไม้ต้นไม่พลัดใบ)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : กลม (rounded)
ความสูง (เมตร) : 3 ถึง 8
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0 ถึง 0

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : -
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ตั้งตรงเองได้

สีเปลือกลำต้น : น้ำตาล
ลักษณะเปลือกลำต้น : แตกเป็นร่องและร่อนเป็นสะเก็ด

ยาง : -
สีของยาง : -

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : -
จำนวนใบย่อย (ใบ) : -
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : สลับ (alternate)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : รูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ
ปลายใบ : แหลม (acute)
โคนใบ : มน (truncate)
ขอบใบ : จักฟันเลื่อย (serrate)

ชนิดของดอก : ช่อแยกแขนง (panicle)
ตำแหน่งที่ออกดอก : ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง

ลักษณะ : แยกจากกัน (polypetalous)
จำนวน (กลีบ) : 5
สี : เขียวอ่อน

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : 5
สี : เหลือง

สี : ก้านชูสีเหลิอง อับเรณูสีส้ม
จำนวน (อัน) : มาก

รังไข่ : รังไข่เหนือวงกลีบ (superior ovary)
จำนวน (อัน) : -
สี : -
กลิ่น : -

ชนิดของผล : -
ผลสด : ผลเมล็ดเดียวแข็ง (drupe)
ผลแห้ง : -

การกระจายที่พบ
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี

เอกสารอ้างอิง

-