RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ficus geniculata Kurz var. insignis (Kurz) C.C. Berg

ชื่อท้องถิ่น | ไฮ
ชื่อสามัญ | -
วงศ์ | Moraceae


ถิ่นอาศัย

Terrestrial (บนบก)

ลักษณะเด่นและภาพประกอบ

คลิกที่ภาพหรือข้อความเพื่อดูภาพประกอบขนาดใหญ่

ช่อดอกออกตามกิ่งจำนวนมาก ดอกย่อยอยู่ในโครงสร้างคล้ายผล
ผลแบบมะเดื่อ ขนาดเล็ก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้ต้น (tree)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : รูปกรวย (conical)
ความสูง (เมตร) : 5 ถึง 8
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0 ถึง 0

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : -
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ตั้งตรงเองได้

สีเปลือกลำต้น : น้ำตาลแกมดำ
ลักษณะเปลือกลำต้น : -

ยาง : มี
สีของยาง : ขาว

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : -
จำนวนใบย่อย (ใบ) : -
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : เวียน (spiral)ใบมักพบเรียงกระจุกตามปลายกิ่ง
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : ขอบขนาน (oblong)
ปลายใบ : ติ่งแหลม (cuspidate)
โคนใบ : มน (truncate)
ขอบใบ : เป็นคลื่น (undulate)

ชนิดของดอก : ดอกแบบมะเดื่อ
ตำแหน่งที่ออกดอก : ตามลำต้นหรือกิ่ง (cauliflorous)

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : -
สี : -

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : -
สี : -

สี : -
จำนวน (อัน) :

รังไข่ : -
จำนวน (อัน) : -
สี : -
กลิ่น : -

ชนิดของผล : -
ผลสด : ผลแบบมะเดื่อ
ผลแห้ง : -

การกระจายที่พบ
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี

เอกสารอ้างอิง

-