RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Phanera bracteata Benth.

ชื่อท้องถิ่น | ปอเจี๋ยน, แสลงพัน, เสี้ยวเครือ
ชื่อสามัญ | -
วงศ์ | Fabaceae


ถิ่นอาศัย

Terrestrial (บนบก)พืชเถาเลื้อย

ลักษณะเด่นและภาพประกอบ

คลิกที่ภาพหรือข้อความเพื่อดูภาพประกอบขนาดใหญ่

ไม้เถาเลื้อยเกาะเกี่ยวต้นไม้อื่น
ใบเดี่ยว ปลายหยักลึก จนเห็นเป็น 2 แฉก
กลีบดอกมีสีเขียวอ่อน กลางดอกมีสีแดงของ โคนกลีบและโคนก้านเกสรเพศผู้ที่ไม่สมบูรณ์

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้เลื้อย (climber) หรือ ไม้รอเลื้อย (scandent)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : ต้นเป็นเถาเลื้ออยแผ่ออกเป็นพุ่มแน่น
ความสูง (เมตร) : -
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0 ถึง 0

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : -
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ใช้ลำต้นเกี่ยวพัน (twining)

สีเปลือกลำต้น : เขียวปนน้ำตาล
ลักษณะเปลือกลำต้น : เรียบ

ยาง : -
สีของยาง : -

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : -
จำนวนใบย่อย (ใบ) : -
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : -
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : ใบรูปไข่กึ่งรูปกลม ปลายใบหยักลึกลงมาหนึ่งในสามของความยาวแผ่นใบ เห็นแยกเป็น 2 แฉก
ปลายใบ : มน (obtuse)
โคนใบ : รูปตัวใจ (caudate)
ขอบใบ : ขอบเรียบถึงเป็นคลื่นเล็กน้อย

ชนิดของดอก : ช่อแยกแขนง (panicle)
ตำแหน่งที่ออกดอก : ปลายยอด (terminal)

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : -
สี : -

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : 5
สี : เขียวอ่อน

สี : 3 อันที่สมบูรณ์โคนก้านเกสรมีสีเขียว อีก 7 อันที่ไม่สมบูรณ์โคนก้านเกสรมีสีแดง
จำนวน (อัน) : 10

รังไข่ : รังไข่เหนือวงกลีบ (superior ovary)
จำนวน (อัน) : -
สี : -
กลิ่น : -

ชนิดของผล : -
ผลสด : -
ผลแห้ง : ฝักแบบถั่ว (legume)

การกระจายที่พบ
สระแก้ว

เอกสารอ้างอิง

-