RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Aglaonema simplex (Blume) Blume

ชื่อท้องถิ่น | พรหมตีนสูง, ว่านขันหมาก
ชื่อสามัญ | -
วงศ์ | Araceae


ถิ่นอาศัย

Terrestrial (บนบก)

ลักษณะเด่นและภาพประกอบ

คลิกที่ภาพหรือข้อความเพื่อดูภาพประกอบขนาดใหญ่

ดอกช่อเชิงลดมีกาบหุ้มยาวไม่เกินครึ่งของความยาวช่อดอก ดอกย่อยสีขาว

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้ล้มลุก (herb)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : ทรงกระบอก (cylindric)
ความสูง (เมตร) : 0.3 ถึง 0.5
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0 ถึง 0

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : -
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ตั้งตรงเองได้

สีเปลือกลำต้น : เขียว
ลักษณะเปลือกลำต้น : เรียบ

ยาง : มี
สีของยาง : -

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : -
จำนวนใบย่อย (ใบ) : -
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : เวียน (spiral)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : รี (elliptic)
ปลายใบ : แหลม (acute)
โคนใบ : สอบเรียว (attenuate)
ขอบใบ : เรียบ (entire)

ชนิดของดอก : ช่อเชิงลดมีกาบ (spadix)
ตำแหน่งที่ออกดอก : ปลายยอด (terminal)

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : -
สี : -

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : -
สี : -

สี : -
จำนวน (อัน) :

รังไข่ : -
จำนวน (อัน) : -
สี : -
กลิ่น : -

ชนิดของผล : ผลเดี่ยว (simple fruit)
ผลสด : ผลเมล็ดเดียวแข็ง (drupe)
ผลแห้ง : -

การกระจายที่พบ
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา

เอกสารอ้างอิง

-