RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz

ชื่อท้องถิ่น | ไกรทอง
ชื่อสามัญ | -
วงศ์ | Erythroxylaceae


ถิ่นอาศัย

Terrestrial (บนบก)

ลักษณะเด่นและภาพประกอบ

คลิกที่ภาพหรือข้อความเพื่อดูภาพประกอบขนาดใหญ่

ไม้พุ่ม หรือไม้ต้นขนาดเล็ก
ปลายใบมน
ผลสุก สีแดงเป็นมัน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้พุ่ม (shtub)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : กลม (rounded)
ความสูง (เมตร) : 3 ถึง 8
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0 ถึง 0

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : -
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ตั้งตรงเองได้

สีเปลือกลำต้น : สีน้ำตาล
ลักษณะเปลือกลำต้น : เรียบ

ยาง : -
สีของยาง : -

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : -
จำนวนใบย่อย (ใบ) : -
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : สลับ (alternate)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : ไข่กลับ (obovate)
ปลายใบ : มน (obtuse)
โคนใบ : สอบเรียว (attenuate)
ขอบใบ : เรียบ (entire)

ชนิดของดอก : ดอกเดี่ยว (solitary)
ตำแหน่งที่ออกดอก : ซอกใบ (axillary)

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : -
สี : -

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : 5
สี : ขาวอมเขียว

สี : -
จำนวน (อัน) : 10

รังไข่ : -
จำนวน (อัน) : -
สี : -
กลิ่น : -

ชนิดของผล : ผลเดี่ยว (simple fruit)
ผลสด : -
ผลแห้ง : -

การกระจายที่พบ
ระยอง

เอกสารอ้างอิง

-