RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr.

ชื่อท้องถิ่น | ฝนแสนห่า
ชื่อสามัญ | -
วงศ์ | Convolvulaceae


ถิ่นอาศัย

terrestrial (บนบก)

จุดสังเกต
สามารถเลือกเพื่อดูภาพประกอบที่ด้านล่าง
ไม้เถาล้มลุก มีขนตามลำต้น
ดอกรูปปากแตร สีม่วงน้ำเงิน
โคนใบรูปหัวใจ แผ่นใบมีขน เส้นใบนูนเห็นชัดเจน

ภาพประกอบ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้เลื้อย (climber) หรือ ไม้รอเลื้อย (scandent)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : -
ความสูง (เมตร) : -
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0 ถึง 0

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : -
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ใช้ลำต้นเกี่ยวพัน (twining)

สีเปลือกลำต้น : -
ลักษณะเปลือกลำต้น : ลำต้นมีขนปกคลุม

ยาง : มี
สีของยาง : ใส

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : -
จำนวนใบย่อย (ใบ) : -
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : สลับ (alternate)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : ไข่ (ovate)
ปลายใบ : แหลม (acute)
โคนใบ : รูปตัวใจ (caudate)
ขอบใบ : เรียบ (entire)

ชนิดของดอก : ชดอกช่อ (inflorescence)
ตำแหน่งที่ออกดอก : ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง

ลักษณะ : โคนเชื่อมติดกัน (gamopetalous)
จำนวน (กลีบ) : -
สี : -

ลักษณะ : รูปกรวย (funnelform)
จำนวน (กลีบ) : -
สี : ม่วงน้ำเงิน

สี : ขาว
จำนวน (อัน) : 5

รังไข่ : -
จำนวน (อัน) : -
สี : -
กลิ่น : -

ชนิดของผล : -
ผลสด : -
ผลแห้ง : ผลแห้ง แก่แล้วแตก

การกระจายที่พบ
จันทบุรี

เอกสารอ้างอิง

-

Sootanan, P., Dumrangrojwattana, P., Chwapreecha, B., Khachonpisitsak, S., Sukparangsi, W., Tangkrock-olan, N., Rattanaseth, R., Mungkung, P., & Leelathakul, N. (2022). RSPG-Burapha: Database and Web Application of Eastern Local Resources. Burapha Science Journal, 27(3), 1490-1516.