RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze

ชื่อท้องถิ่น | เท้ายายม่อม
ชื่อสามัญ | -
วงศ์ | Dioscoreaceae


ถิ่นอาศัย

ลักษณะเด่นและภาพประกอบ

คลิกที่ภาพหรือข้อความเพื่อดูภาพประกอบขนาดใหญ่

หัวใต้ดินค่อนข้างกลม สะสมแป้ง
ใบขนาดใหญ่ แตกเป็นแฉกลึกแบบนิ้วมือ
ดอกช่อ มีใบประดับสีม่วงอมน้ำตาล รูปเส้นด้าย ยาว 10-20 เซนติเมตร

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้ล้มลุก (herb)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : รูปร่ม (umbellate)
ความสูง (เมตร) : 1 ถึง 1.5
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0 ถึง 0

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : หัวแบบมันฝรั่ง (tuber)
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ตั้งตรงเองได้

สีเปลือกลำต้น : เขียว
ลักษณะเปลือกลำต้น : เรียบ

ยาง : มี
สีของยาง : -

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : -
จำนวนใบย่อย (ใบ) : -
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : สลับ (alternate)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : รูปฝ่ามือ
ปลายใบ : แหลม (acute)
โคนใบ : มีครีบ
ขอบใบ : เป็นแฉกแบบนิ้วมือ

ชนิดของดอก : ช่อซี่ร่ม (umble)
ตำแหน่งที่ออกดอก : ปลายยอด (terminal)

ลักษณะ : แยกจากกัน (polypetalous)
จำนวน (กลีบ) : -
สี : -

ลักษณะ : รูปกงล้อ (rotate)
จำนวน (กลีบ) : 6
สี : เขียวอมเหลือง

สี : -
จำนวน (อัน) : 6

รังไข่ : รังไข่เหนือวงกลีบ (superior ovary)
จำนวน (อัน) : -
สี : -
กลิ่น : -

ชนิดของผล : -
ผลสด : มีเนื้อกึ่งหลายเมล็ด (berry)
ผลแห้ง : -

การกระจายที่พบ
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี

เอกสารอ้างอิง

-