RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Guettarda speciosa L.

ชื่อท้องถิ่น | โกงกางหูช้าง
ชื่อสามัญ | -
วงศ์ | Rubiaceae


ถิ่นอาศัย

ลักษณะเด่นและภาพประกอบ

คลิกที่ภาพหรือข้อความเพื่อดูภาพประกอบขนาดใหญ่

ใบค่อนข้างใหญ่รูปกลม แผ่นใบหนา เห็นเส้นใบชัดเจน
ดอกช่อ ดอกมีกลิ่นหอม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้ป่าชายเลน
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : กลม (rounded)
ความสูง (เมตร) : 2 ถึง 5
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0 ถึง 0

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : -
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ตั้งตรงเองได้

สีเปลือกลำต้น : สีเทา
ลักษณะเปลือกลำต้น : -

ยาง : -
สีของยาง : -

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : -
จำนวนใบย่อย (ใบ) : -
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : ตรงข้ามสลับตั้งฉาก (decussate)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : วงกลม (orbicular)
ปลายใบ : มน (obtuse)
โคนใบ : มน (truncate)
ขอบใบ : เรียบ (entire)

ชนิดของดอก : ชดอกช่อ (inflorescence)
ตำแหน่งที่ออกดอก : ซอกใบ (axillary)

ลักษณะ : โคนเชื่อมติดกัน (gamopetalous)
จำนวน (กลีบ) : -
สี : -

ลักษณะ : รูปดอกเข็ม (salverform)
จำนวน (กลีบ) : -
สี : ขาว

สี : -
จำนวน (อัน) : 6

รังไข่ : รังไข่ใต้วงกลีบ (inferior ovary)
จำนวน (อัน) : -
สี : -
กลิ่น : -

ชนิดของผล : -
ผลสด : มีเนื้อกึ่งหลายเมล็ด (berry)
ผลแห้ง : -

การกระจายที่พบ
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด

เอกสารอ้างอิง

-