RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd.

ชื่อท้องถิ่น | ลำเทง , ผักกูดแดง
ชื่อสามัญ | -
วงศ์ | Pteridaceae


ถิ่นอาศัย

Terrestrial (บนบก)

ลักษณะเด่นและภาพประกอบ

คลิกที่ภาพหรือข้อความเพื่อดูภาพประกอบขนาดใหญ่

ใช้ลำต้นเหนือดินเกี่ยวพันกับต้นไม้อื่น
ใบอ่อนมีสีน้ำตาลแดง
dimorphism ใบไม่สร้างสปอร์เป็นใบประกอบขนนก 1 ชั้น ใบย่อยรูปขอบขนาน ยาว 15-17 เซนติเมตร กว้าง 2.5-3 เซนติเมตร แผ่นใบบางคล้ายกระดาษ ใบเกลี้ยง เส้นใบอิสระเรียงขนานบางครั้งมีเส้นใบแตกเป็นง่ามแทรกอยู่ประปราย ใบสร้างสปอร์รูปเรียวยาว 12-15 เซนติเมตร กว้าง 0.3-0.4 เซนติเมตร กลุ่มอับสปอร์เกิดเต็มแผ่นใบ ไม่มีเยื่อคลุมกลุ่มอับสปอร์

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะวิสัย (habit) : เฟิร์น (fern)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : -
ความสูง (เมตร) : -
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0 ถึง 0

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : เหง้า (rhizome)
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ใช้ลำต้นเกี่ยวพัน (twining)

สีเปลือกลำต้น : -
ลักษณะเปลือกลำต้น : -

ยาง : -
สีของยาง : -

ชนิดของใบ : ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว (pinnate)
สีของใบ : -
จำนวนใบย่อย (ใบ) : -
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : สลับ (alternate)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : ใบหอก (lanceolate)
ปลายใบ : แหลม (acute)
โคนใบ : ตัด (obtuse)
ขอบใบ : เรียบ (entire)

ชนิดของดอก : -
ตำแหน่งที่ออกดอก : -

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : -
สี : -

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : -
สี : -

สี : -
จำนวน (อัน) :

รังไข่ : -
จำนวน (อัน) : -
สี : -
กลิ่น : -

ชนิดของผล : -
ผลสด : -
ผลแห้ง : -

การกระจายที่พบ
ระยอง
จันทบุรี

เอกสารอ้างอิง

-