RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Salacia verrucosa Wight.

ชื่อท้องถิ่น | กระดอเย็น
ชื่อสามัญ | -
วงศ์ | Celastraceae


ถิ่นอาศัย

Terrestrial (บนบก)ไม้พุ่มรอเลื้อย

ลักษณะเด่นและภาพประกอบ

คลิกที่ภาพหรือข้อความเพื่อดูภาพประกอบขนาดใหญ่

ใบเหนา เรียงตรงกันข้าม
ดอกขนาดเล็ก กลีบสีเหลือง ออกตามกิ่งเป็นกระจุก
ผลสด มีหลายเมล็ด
เปลือกสีน้ำตาลเทา มีช่องอากาศแทรก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้เลื้อย (climber) หรือ ไม้รอเลื้อย (scandent)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : หลวม แผ่ออก
ความสูง (เมตร) : 1.5 ถึง 2
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0 ถึง 0

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : -
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ใช้ลำต้นเกี่ยวพัน (twining)

สีเปลือกลำต้น : น้ำตาลเทา
ลักษณะเปลือกลำต้น : มีช่องอากาศเล็ก ๆ แทรกตามผิว

ยาง : -
สีของยาง : -

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : -
จำนวนใบย่อย (ใบ) : -
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : ตรงข้าม (opposaite)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : ใบหอก (lanceolate)
ปลายใบ : แหลม (acute)
โคนใบ : มน (truncate)
ขอบใบ : เรียบ (entire)

ชนิดของดอก : ดอกเดี่ยว (solitary)
ตำแหน่งที่ออกดอก : ตามลำต้นหรือกิ่ง (cauliflorous)

ลักษณะ : แยกจากกัน (polypetalous)
จำนวน (กลีบ) : 5
สี : เขียว

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : 5
สี : เหลือง

สี : -
จำนวน (อัน) : 3

รังไข่ : -
จำนวน (อัน) : -
สี : -
กลิ่น : -

ชนิดของผล : ผลเดี่ยว (simple fruit)
ผลสด : มีเนื้อกึ่งหลายเมล็ด (berry)
ผลแห้ง : -

การกระจายที่พบ
จันทบุรี
ตราด

เอกสารอ้างอิง

-