RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Aidia wallichiana sensu Tirveng

ชื่อท้องถิ่น | เข็มไอเดีย
ชื่อสามัญ | -
วงศ์ | Rubiaceae


ถิ่นอาศัย

Terrestrial (บนบก)

ลักษณะเด่นและภาพประกอบ

คลิกที่ภาพหรือข้อความเพื่อดูภาพประกอบขนาดใหญ่

ดอกช่อกระจุก ออกตามกิ่งบริเวณซอกใบ สีขาว

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้ต้น (tree)(ไม้ต้นไม่พลัดใบ)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : รูปร่ม (umbellate)
ความสูง (เมตร) : 5 ถึง 10
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0 ถึง 0

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : -
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : -

สีเปลือกลำต้น : เทา
ลักษณะเปลือกลำต้น : เรียบ

ยาง : มี
สีของยาง : -

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : -
จำนวนใบย่อย (ใบ) : -
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : ตรงข้าม (opposaite)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : รูปขอบขนานแกมรูปไข่
ปลายใบ : เรียวแหลม (acuminate)
โคนใบ : มน (truncate)
ขอบใบ : เรียบ (entire)

ชนิดของดอก : ช่อกระจุก (simple dichasium)
ตำแหน่งที่ออกดอก : ซอกใบ (axillary)

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : -
สี : -

ลักษณะ : รูปดอกเข็ม (salverform)
จำนวน (กลีบ) : 5
สี : ขาว

สี : -
จำนวน (อัน) :

รังไข่ : -
จำนวน (อัน) : -
สี : -
กลิ่น : -

ชนิดของผล : -
ผลสด : ผลเมล็ดเดียวแข็ง (drupe)
ผลแห้ง : -

การกระจายที่พบ
จันทบุรี
ตราด

เอกสารอ้างอิง

-