RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Barringtonia macrostachya (Jack) Kurz

ชื่อท้องถิ่น | จิกนมยาน
ชื่อสามัญ | -
วงศ์ | LECYTHIDACEAE


ถิ่นอาศัย

Terrestrial (บนบก)

ลักษณะเด่นและภาพประกอบ

คลิกที่ภาพหรือข้อความเพื่อดูภาพประกอบขนาดใหญ่

ดอกช่อห้อยลง มี 4 กลีบ เกสรเพศผู้สีชมพู จำนวนมาก
ใบเรียวยาว ขอบเป็นจัก
ผลยาวรีเป็นสัน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้ต้นขนาดเล็ก(ไม้ต้นไม่พลัดใบ)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : -
ความสูง (เมตร) : 4 ถึง 6
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0 ถึง 0

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : -
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : -

สีเปลือกลำต้น : -
ลักษณะเปลือกลำต้น : เรียบ

ยาง : -
สีของยาง : -

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : -
จำนวนใบย่อย (ใบ) : -
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : สลับ (alternate)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : รูปยาวรี
ปลายใบ : แหลม (acute)
โคนใบ : รูปลิ่ม (cuneate)
ขอบใบ : หยักซี่ฟัน (dentate)

ชนิดของดอก : ช่อกระจะ (raceme)
ตำแหน่งที่ออกดอก : ซอกใบ (axillary)

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : -
สี : -

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : 4
สี : -

สี : ชมพู
จำนวน (อัน) : จำนวนมาก

รังไข่ : -
จำนวน (อัน) : -
สี : -
กลิ่น : -

ชนิดของผล : ผลเดี่ยว (simple fruit)
ผลสด : ผลมีสัน
ผลแห้ง : -

การกระจายที่พบ
ระยอง
จันทบุรี

เอกสารอ้างอิง

-