RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Gnetum montanum Markgr.

ชื่อท้องถิ่น | มะเมื่อย
ชื่อสามัญ | -
วงศ์ | Gnetaceae


ถิ่นอาศัย

Other (อื่นๆ)ไม้เถาเลื้อย เกี่ยวพันไปตามต้นไม้อื่น

ลักษณะเด่นและภาพประกอบ

คลิกที่ภาพหรือข้อความเพื่อดูภาพประกอบขนาดใหญ่

พืชเมล็ดเปลือย ไม่มีเนื้อผลห่อหุ้ม เมล็ดรูปร่างกลมรี แตกตามเถาเป็นช่อ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้เลื้อย (climber) หรือ ไม้รอเลื้อย (scandent)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : -
ความสูง (เมตร) : -
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0 ถึง 0

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : -
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : -

สีเปลือกลำต้น : สีน้ำตาลปนเทา
ลักษณะเปลือกลำต้น : แตกเป็นสะเก็ด

ยาง : -
สีของยาง : -

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : -
จำนวนใบย่อย (ใบ) : -
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : ตรงข้ามสลับตั้งฉาก (decussate)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : รูปขอบขนานแกมรูปไข่
ปลายใบ : ติ่งแหลม (cuspidate)
โคนใบ : มน (truncate)
ขอบใบ : เรียบ (entire)

ชนิดของดอก : เป็นพืชไม่มีดอก
ตำแหน่งที่ออกดอก : ตามลำต้นหรือกิ่ง (cauliflorous)

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : -
สี : -

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : -
สี : -

สี : -
จำนวน (อัน) :

รังไข่ : -
จำนวน (อัน) : -
สี : -
กลิ่น : -

ชนิดของผล : -
ผลสด : -
ผลแห้ง : เมล็ดแข็ง ไม่มีเนื้อผลห่อหุ้ม

การกระจายที่พบ
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
สระแก้ว

เอกสารอ้างอิง

-