ชื่อวิทยาศาสตร์
Sonneratia griffithii
Kurz

ชื่อท้องถิ่น | ลำแพนหิน
ชื่อสามัญ | ไม่พบชื่อสามัญ
วงศ์ | Lythraceae


ถิ่นอาศัย

อื่นๆ

จุดสังเกต
สามารถเลือกเพื่อดูภาพประกอบที่ด้านล่าง
แผ่นใบกลม
ผลมีกลีบเลี้ยงติดคงทย กลีบเลี้ยงกางออก

ภาพประกอบ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


รายละเอียด

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้ต้น (tree)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : กลม (rounded)
ความสูง (เมตร) : 10 ถึง 15
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 3 ถึง 4

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : ไม่พบข้อมูล
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ตั้งตรงเองได้

สีเปลือกลำต้น : สีน้ำตาล
ลักษณะเปลือกลำต้น : เรียบ

ยาง : ไม่มี
สีของยาง : ไม่พบข้อมูล

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : ไม่พบข้อมูล
จำนวนใบย่อย (ใบ) : ไม่พบข้อมูล
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : ตรงข้าม (opposaite)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : ไข่กลับ (obovate)
ปลายใบ : กลม หรือเว้าเล็กน้อย
โคนใบ : กลม
ขอบใบ : เรียบ (entire)

ชนิดของดอก : ดอกเดี่ยว (solitary)
ตำแหน่งที่ออกดอก : ปลายยอด (terminal)

ลักษณะ : โคนเชื่อมติดกัน (gamopetalous)
จำนวน (กลีบ) : 6-8
สี : ด้านนอกสีเขียว โคนด้านในสีเลือดหมู

ลักษณะ : ไม่พบข้อมูล
จำนวน (กลีบ) : ไม่พบข้อมูล
สี : ไม่พบข้อมูล

สี : ขาว
จำนวน (อัน) : จำนวนมาก

รังไข่ : รังไข่เหนือวงกลีบ (superior ovary)
จำนวน (อัน) : ไม่พบข้อมูล
สี : ไม่พบข้อมูล
กลิ่น : ไม่พบข้อมูล

ชนิดของผล : ผลเดี่ยว (simple fruit)
ผลสด : มีเนื้อกึ่งหลายเมล็ด (berry)
ผลแห้ง : ไม่พบข้อมูล

การกระจายในภาคตะวันออก
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา

เอกสารอ้างอิง

ยังไม่พบเอกสารอ้างอิง