ชื่อวิทยาศาสตร์
Ceriops decandra
(Griff.) W.Theob.

ชื่อท้องถิ่น | โปรงขาว
ชื่อสามัญ | ไม่พบชื่อสามัญ
วงศ์ | Rhizophoraceae


ถิ่นอาศัย

อื่นๆ

จุดสังเกต
สามารถเลือกเพื่อดูภาพประกอบที่ด้านล่าง
แผ่นใบรูปไข่แกมรูปรี
ช่อดอกก้านสั้น ไม่มีก้านดอกย่อย
ฝักชี้ขึ้น

ภาพประกอบ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


รายละเอียด

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้ต้นขนาดเล็ก
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : กลม (rounded)
ความสูง (เมตร) : 5 ถึง 7
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 1 ถึง 2

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : ไม่พบข้อมูล
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ตั้งตรงเองได้

สีเปลือกลำต้น : สีเทาอมเหลือง
ลักษณะเปลือกลำต้น : ต้นยังอ่อนเปลือกเรียบ ต้นแก่เปลือกขรุขระ มีช่องอากาศ

ยาง : ไม่มี
สีของยาง : ไม่พบข้อมูล

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : ไม่พบข้อมูล
จำนวนใบย่อย (ใบ) : ไม่พบข้อมูล
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : ตรงข้ามสลับตั้งฉาก (decussate)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : รูปรีแกมรูปไข่กลับ
ปลายใบ : มน (obtuse)
โคนใบ : รูปลิ่ม (cuneate)
ขอบใบ : เรียบ (entire)

ชนิดของดอก : ช่อกระจุกแยกแขนง (thytse)
ตำแหน่งที่ออกดอก : ซอกใบ (axillary)

ลักษณะ : โคนเชื่อมติดกัน (gamopetalous)
จำนวน (กลีบ) : 5
สี : เขียว

ลักษณะ : เป็นหลอด (tubular)
จำนวน (กลีบ) : 5
สี : ดอกอ่อนสีขาว แก่สีน้ำตาล

สี : ไม่พบข้อมูล
จำนวน (อัน) : จำนวนมาก

รังไข่ : รังไข่เหนือวงกลีบ (superior ovary)
จำนวน (อัน) : ไม่พบข้อมูล
สี : ไม่พบข้อมูล
กลิ่น : ไม่พบข้อมูล

ชนิดของผล : ผลเดี่ยว (simple fruit)
ผลสด : งอกตั้งแต่อยู่บนต้น
ผลแห้ง : ไม่พบข้อมูล

การกระจายในภาคตะวันออก
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา

เอกสารอ้างอิง

ยังไม่พบเอกสารอ้างอิง