RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ceriops tagal (Perr.) C.B.Rob.

ชื่อท้องถิ่น | โปรงแดง
ชื่อสามัญ | -
วงศ์ | Rhizophoraceae


ถิ่นอาศัย

Mangrove forest (ป่าชายเลน)พืชป่าชายเลน

ลักษณะเด่นและภาพประกอบ

คลิกที่ภาพหรือข้อความเพื่อดูภาพประกอบขนาดใหญ่

ใบรูปไข่ยาว ขอบ 2 ด้าน ม้วนหากันเล็กน้อย
ก้านช่อดอกยาว ก้านดอกย่อยสั้น
ฝักห้อยลง ฝักแก่มีสีม่วงอมแดง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้ต้น (tree)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : รูปกรวย (conical)
ความสูง (เมตร) : 10 ถึง 15
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 1.5 ถึง 3

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : -
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ตั้งตรงเองได้

สีเปลือกลำต้น : น้ำตาลแดง
ลักษณะเปลือกลำต้น : แตกเป็นสะเก็ด มีช่องอากาศเด่นชัด

ยาง : ไม่มี
สีของยาง : -

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : -
จำนวนใบย่อย (ใบ) : -
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : ตรงข้ามสลับตั้งฉาก (decussate)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : ไข่กลับแกมขอบขนาน
ปลายใบ : มน หรือเว้าตื้น
โคนใบ : รูปลิ่ม (cuneate)
ขอบใบ : เรียบ อาจมีบางใบขอบสองด้านโค้งหากันเล็กน้อย

ชนิดของดอก : ช่อกระจุกแยกแขนง (thytse)
ตำแหน่งที่ออกดอก : ซอกใบ (axillary)

ลักษณะ : แยกจากกัน (polypetalous)
จำนวน (กลีบ) : 5
สี : เขียว

ลักษณะ : รูปกรวย (funnelform)
จำนวน (กลีบ) : 5
สี : ขาว

สี : แดง
จำนวน (อัน) :

รังไข่ : รังไข่เหนือวงกลีบ (superior ovary)
จำนวน (อัน) : -
สี : -
กลิ่น : -

ชนิดของผล : -
ผลสด : ผลงอกตั้งแต่อยู่บนต้น
ผลแห้ง : -

การกระจายที่พบ
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา

เอกสารอ้างอิง

-