ชื่อวิทยาศาสตร์
Ceriops tagal
(Perr.) C.B.Rob.

ชื่อท้องถิ่น | โปรงแดง
ชื่อสามัญ | ไม่พบชื่อสามัญ
วงศ์ | Rhizophoraceae


ถิ่นอาศัย

อื่นๆ

จุดสังเกต
สามารถเลือกเพื่อดูภาพประกอบที่ด้านล่าง
ใบรูปไข่ยาว ขอบ 2 ด้าน ม้วนหากันเล็กน้อย
ก้านช่อดอกยาว ก้านดอกย่อยสั้น
ฝักห้อยลง ฝักแก่มีสีม่วงอมแดง

ภาพประกอบ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


รายละเอียด

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้ต้น (tree)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : รูปกรวย (conical)
ความสูง (เมตร) : 10 ถึง 15
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 1.5 ถึง 3

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : ไม่พบข้อมูล
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ตั้งตรงเองได้

สีเปลือกลำต้น : น้ำตาลแดง
ลักษณะเปลือกลำต้น : แตกเป็นสะเก็ด มีช่องอากาศเด่นชัด

ยาง : ไม่มี
สีของยาง : ไม่พบข้อมูล

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : ไม่พบข้อมูล
จำนวนใบย่อย (ใบ) : ไม่พบข้อมูล
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : ตรงข้ามสลับตั้งฉาก (decussate)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : ไข่กลับแกมขอบขนาน
ปลายใบ : มน หรือเว้าตื้น
โคนใบ : รูปลิ่ม (cuneate)
ขอบใบ : เรียบ อาจมีบางใบขอบสองด้านโค้งหากันเล็กน้อย

ชนิดของดอก : ช่อกระจุกแยกแขนง (thytse)
ตำแหน่งที่ออกดอก : ซอกใบ (axillary)

ลักษณะ : แยกจากกัน (polypetalous)
จำนวน (กลีบ) : 5
สี : เขียว

ลักษณะ : รูปกรวย (funnelform)
จำนวน (กลีบ) : 5
สี : ขาว

สี : แดง
จำนวน (อัน) :

รังไข่ : รังไข่เหนือวงกลีบ (superior ovary)
จำนวน (อัน) : ไม่พบข้อมูล
สี : ไม่พบข้อมูล
กลิ่น : ไม่พบข้อมูล

ชนิดของผล : ไม่พบข้อมูล
ผลสด : ผลงอกตั้งแต่อยู่บนต้น
ผลแห้ง : ไม่พบข้อมูล

การกระจายในภาคตะวันออก
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา

เอกสารอ้างอิง

ยังไม่พบเอกสารอ้างอิง