ชื่อวิทยาศาสตร์
Dillenia indica
L.

ชื่อท้องถิ่น | มะตาด
ชื่อสามัญ | Elephant apple
วงศ์ | Dilleniaceae


ถิ่นอาศัย

บนบก

จุดสังเกต
สามารถเลือกเพื่อดูภาพประกอบที่ด้านล่าง
เปลือกสีน้ำตาลแดง ลอกเป็นแผ่นบางๆ
ดอกมีกลีบเลี้ยงรูปช้อนขนาดใหญ่ เกสรเพศผู้จำนวนมาก เกสรเพศเมียสีขาวอยู่บนสุดปลายแยกหลายแฉก
ผลมีกลีบเลี้ยงติดคงทนห่อหุ้มทั้งผล

ภาพประกอบ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


รายละเอียด

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้ต้น (tree)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : กลม (rounded)
ความสูง (เมตร) : 8 ถึง 15
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 3 ถึง 4

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : ไม่พบข้อมูล
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ตั้งตรงเองได้

สีเปลือกลำต้น : สีน้ำตาลแดง
ลักษณะเปลือกลำต้น : ร่อนเป็นสะเก็ด

ยาง : ไม่มี
สีของยาง : ไม่พบข้อมูล

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : ไม่พบข้อมูล
จำนวนใบย่อย (ใบ) : ไม่พบข้อมูล
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : สลับ (alternate)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : ใบหอก (lanceolate)
ปลายใบ : ติ่งแหลม (cuspidate)
โคนใบ : รูปลิ่ม (cuneate)
ขอบใบ : จักฟันเลื่อย (serrate)

ชนิดของดอก : ดอกเดี่ยว (solitary)
ตำแหน่งที่ออกดอก : ซอกใบ (axillary)

ลักษณะ : แยกจากกัน (polypetalous)
จำนวน (กลีบ) : 5
สี : เขียว

ลักษณะ : ไม่พบข้อมูล
จำนวน (กลีบ) : 5
สี : ขาว

สี : เหลือง
จำนวน (อัน) : จำนวนมาก

รังไข่ : รังไข่เหนือวงกลีบ (superior ovary)
จำนวน (อัน) : ไม่พบข้อมูล
สี : ขาว
กลิ่น : ไม่พบข้อมูล

ชนิดของผล : ผลเดี่ยว (simple fruit)
ผลสด : มีเนื้อกึ่งหลายเมล็ด (berry)
ผลแห้ง : ไม่พบข้อมูล

การกระจายในภาคตะวันออก
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด

เอกสารอ้างอิง

ยังไม่พบเอกสารอ้างอิง