RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tabernaemontana bufalina Lour.

ชื่อท้องถิ่น | พริกนายพราน
ชื่อสามัญ | -
วงศ์ | Apocynaceae


ถิ่นอาศัย

Terrestrial (บนบก)

ลักษณะเด่นและภาพประกอบ

คลิกที่ภาพหรือข้อความเพื่อดูภาพประกอบขนาดใหญ่

ผล เป็นฝักคู่ รูปฝักเรียวโค้ง ปลายแหลม
ฝักแก่ แตกด้านเดียว พบเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้พุ่ม (shtub)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : กลม (rounded)
ความสูง (เมตร) : 0.5 ถึง 1
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0.5 ถึง 0.7

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : -
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ตั้งตรงเองได้

สีเปลือกลำต้น : เขียว
ลักษณะเปลือกลำต้น : เรียบ

ยาง : มี
สีของยาง : ขาว

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : -
จำนวนใบย่อย (ใบ) : -
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : ตรงข้าม (opposaite)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : ขอบขนาน (oblong)
ปลายใบ : เรียวแหลม (acuminate)
โคนใบ : รูปลิ่ม (cuneate)
ขอบใบ : เรียบ (entire)

ชนิดของดอก : ช่อกระจุกเชิงประกอบ (compound dichasium)
ตำแหน่งที่ออกดอก : ปลายยอด (terminal)

ลักษณะ : แยกจากกัน (polypetalous)
จำนวน (กลีบ) : 5
สี : เขียว

ลักษณะ : รูปกงล้อ (rotate)
จำนวน (กลีบ) : 5
สี : ขาว

สี : -
จำนวน (อัน) : 5

รังไข่ : รังไข่ใต้วงกลีบ (inferior ovary)
จำนวน (อัน) : -
สี : -
กลิ่น : -

ชนิดของผล : ผลกลุ่ม (aggregate fruit)
ผลสด : -
ผลแห้ง : ผลแห้งแตกแนวเดียว (folicle)

การกระจายที่พบ
ระยอง
จันทบุรี

เอกสารอ้างอิง

-