RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Helminthostachys zeylanica (L.) Hook.

ชื่อท้องถิ่น | ตีนนกยูง, ตีนกวาง
ชื่อสามัญ | -
วงศ์ | Ophioglossaceae


ถิ่นอาศัย

Terrestrial (บนบก)

ลักษณะเด่นและภาพประกอบ

คลิกที่ภาพหรือข้อความเพื่อดูภาพประกอบขนาดใหญ่

ลำต้นเหนือดิน คือก้านใบ ที่มีใบประกอบ แยกออกเป็น 3 แฉก (tripartite)
อับสปอร์ เกิดเป็นช่อ ตรงกลางของต้นเหนือดิน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะวิสัย (habit) : เฟิร์น (fern)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : รูปร่ม (umbellate)
ความสูง (เมตร) : 0.3 ถึง 0.5
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0.2 ถึง 0.3

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : เหง้า (rhizome)
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ตั้งตรงเองได้

สีเปลือกลำต้น : -
ลักษณะเปลือกลำต้น : -

ยาง : -
สีของยาง : -

ชนิดของใบ : ใบประกอบ (compound leaf)
สีของใบ : เขียวเข้ม เป็นมัน
จำนวนใบย่อย (ใบ) : 3
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : -
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : ขอบขนาน (oblong)
ปลายใบ : แหลม (acute)
โคนใบ : สอบเรียว (attenuate)
ขอบใบ : เป็นคลื่นเล็กน้อย

ชนิดของดอก : -
ตำแหน่งที่ออกดอก : -

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : -
สี : -

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : -
สี : -

สี : -
จำนวน (อัน) :

รังไข่ : -
จำนวน (อัน) : -
สี : -
กลิ่น : -

ชนิดของผล : -
ผลสด : -
ผลแห้ง : -

การกระจายที่พบ
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด

เอกสารอ้างอิง

-