RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl

ชื่อท้องถิ่น | พันงูเขียว
ชื่อสามัญ | -
วงศ์ | Verbenaceae


ถิ่นอาศัย

Terrestrial (บนบก)

ลักษณะเด่นและภาพประกอบ

คลิกที่ภาพหรือข้อความเพื่อดูภาพประกอบขนาดใหญ่

ใบเดี่ยวเรียงแบบตรงข้ามและตั้งฉาก ขอบใบหยักฟันเลื่อย
ดอกช่อเชิงลด (spike) ดอกย่อยรูปเข็ม สีม่วงอมน้ำเงิน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้ล้มลุก (herb)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : ทรงกระบอก (cylindric)
ความสูง (เมตร) : 0.5 ถึง 1.5
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0 ถึง 0

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : -
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ตั้งตรงเองได้

สีเปลือกลำต้น : -
ลักษณะเปลือกลำต้น : เรียบ

ยาง : -
สีของยาง : -

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : -
จำนวนใบย่อย (ใบ) : -
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : ตรงข้ามสลับตั้งฉาก (decussate)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : ไข่ (ovate)
ปลายใบ : แหลม (acute)
โคนใบ : สอบเรียว (attenuate)
ขอบใบ : จักฟันเลื่อย (serrate)

ชนิดของดอก : ช่อเชิงลด (spike)
ตำแหน่งที่ออกดอก : ปลายยอด (terminal)

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : 5
สี : เขียว

ลักษณะ : รูปดอกเข็ม (salverform)
จำนวน (กลีบ) : 5
สี : ม่วงอมน้ำเงิน

สี : -
จำนวน (อัน) : 2

รังไข่ : -
จำนวน (อัน) : -
สี : -
กลิ่น : -

ชนิดของผล : ผลเดี่ยว (simple fruit)
ผลสด : -
ผลแห้ง : แห้งแล้วแตก

การกระจายที่พบ
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
สระแก้ว

เอกสารอ้างอิง

-