RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm.

ชื่อท้องถิ่น | เฟินกีบแรด
ชื่อสามัญ | Elephant Fern
วงศ์ | Marattiaceae


ถิ่นอาศัย

Terrestrial (บนบก)

ลักษณะเด่นและภาพประกอบ

คลิกที่ภาพหรือข้อความเพื่อดูภาพประกอบขนาดใหญ่

โคนก้านใบมองเห็นหูใบขนาดใหญ่ติดคงทนชิดกับพื้นดิน
กลุ่มอับสปอร์รูปไข่ เกิดบนเส้นใบย่อยบริเวณริมแผ่นใบ ไม่มีเยื่อคลุมกลุ่มอับสปอร์ อับสปอร์รูปร่างกลม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะวิสัย (habit) : เฟิร์น (fern)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : รูปร่ม (umbellate)
ความสูง (เมตร) : 1 ถึง 2
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0 ถึง 0

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : เหง้า (rhizome)
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ตั้งตรงเองได้

สีเปลือกลำต้น : -
ลักษณะเปลือกลำต้น : -

ยาง : -
สีของยาง : -

ชนิดของใบ : ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว (pinnate)
สีของใบ : -
จำนวนใบย่อย (ใบ) : -
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : -
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : ใบหอก (lanceolate)
ปลายใบ : แหลม (acute)
โคนใบ : -
ขอบใบ : หยักซี่ฟัน (dentate)

ชนิดของดอก : -
ตำแหน่งที่ออกดอก : -

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : -
สี : -

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : -
สี : -

สี : -
จำนวน (อัน) :

รังไข่ : -
จำนวน (อัน) : -
สี : -
กลิ่น : -

ชนิดของผล : -
ผลสด : -
ผลแห้ง : -

การกระจายที่พบ
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด

เอกสารอ้างอิง

-