ชื่อวิทยาศาสตร์
Rhizophora apiculata
Blume

ชื่อท้องถิ่น | โกงกางใบเล็ก
ชื่อสามัญ | ไม่พบชื่อสามัญ
วงศ์ | Rhizophoraceae


ถิ่นอาศัย

อื่นๆ

จุดสังเกต
สามารถเลือกเพื่อดูภาพประกอบที่ด้านล่าง
รากค้ำยัน (prop root) 1-2 คู่ ที่แตกออกจากลำต้น มีลักษณะตั้งฉากกับพื้นเลน
ช่อดอก ก้านช่อดอกสั้น มี 2 ดอกย่อย ไม่มีก้านดอกย่อย

ภาพประกอบ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


รายละเอียด

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้ต้น (tree)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : รูปกรวย (conical)
ความสูง (เมตร) : 15 ถึง 30
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0 ถึง 0

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : ไม่พบข้อมูล
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ตั้งตรงเองได้

สีเปลือกลำต้น : น้ำตาลอมเทา
ลักษณะเปลือกลำต้น : แตกเป็นร่อง

ยาง : ไม่มี
สีของยาง : ไม่พบข้อมูล

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : ไม่พบข้อมูล
จำนวนใบย่อย (ใบ) : ไม่พบข้อมูล
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : ตรงข้าม (opposaite)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : ขอบขนานแกมรูปรี
ปลายใบ : ติ่งแหลม (cuspidate)
โคนใบ : รูปลิ่ม (cuneate)
ขอบใบ : เรียบ (entire)

ชนิดของดอก : ดอกช่อ (inflorescence)
ตำแหน่งที่ออกดอก : ซอกใบ (axillary)

ลักษณะ : โคนเชื่อมติดกัน (gamopetalous)
จำนวน (กลีบ) : 4
สี : อ่อนสีเขียว เมื่อกลีบดอกร่วงเห็นเป็นสีเหลือง

ลักษณะ : ไม่พบข้อมูล
จำนวน (กลีบ) : 4
สี : ขาว ร่วงง่าย

สี : ไม่พบข้อมูล
จำนวน (อัน) : 12

รังไข่ : รังไข่กึ่งใต้วงกลีบ (haplf-inferior ovary)
จำนวน (อัน) : ไม่พบข้อมูล
สี : ไม่พบข้อมูล
กลิ่น : ไม่พบข้อมูล

ชนิดของผล : ไม่พบข้อมูล
ผลสด : งอกตั้งแต่อยู่บนต้น (viviparous)
ผลแห้ง : ไม่พบข้อมูล

การกระจายในภาคตะวันออก
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา

เอกสารอ้างอิง

ยังไม่พบเอกสารอ้างอิง