RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ficus punctata Thumb.

ชื่อท้องถิ่น | มะเดื่อเถา
ชื่อสามัญ | Climbing Fig
วงศ์ | Moraceae


ถิ่นอาศัย

Epiphyte (อิงอาศัย)

ลักษณะเด่นและภาพประกอบ

คลิกที่ภาพหรือข้อความเพื่อดูภาพประกอบขนาดใหญ่

แผ่นใบหนา รูปรี
ผลแห้งเมล็ดล่อนจำนวนมาก
ดอกช่อแบบ hypanthodium ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้เลื้อย (climber) หรือ ไม้รอเลื้อย (scandent)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : -
ความสูง (เมตร) : 5 ถึง 10
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0 ถึง 0

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : -
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ใช้รากยึดเกาะ (climbing root)

สีเปลือกลำต้น : สีน้ำตาลอมเทา
ลักษณะเปลือกลำต้น : เรียบ

ยาง : มี
สีของยาง : สีขาว

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : -
จำนวนใบย่อย (ใบ) : -
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : สลับ (alternate)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : รี (elliptic)
ปลายใบ : แหลม (acute)
โคนใบ : โคนใบรูปแหลม (acute)
ขอบใบ : เรียบ (entire)

ชนิดของดอก : hypanthodium
ตำแหน่งที่ออกดอก : ตามลำต้นหรือกิ่ง (cauliflorous)

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : -
สี : -

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : -
สี : -

สี : -
จำนวน (อัน) :

รังไข่ : -
จำนวน (อัน) : -
สี : -
กลิ่น : -

ชนิดของผล : ผลรวม (multiple fruit)
ผลสด : -
ผลแห้ง : ผลแห้งเมล็ดล่อน (achene)

การกระจายที่พบ
จันทบุรี

เอกสารอ้างอิง

-