RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Mallotus paniculatus (Lam.) Mull. Arg.

ชื่อท้องถิ่น | สอยดาว
ชื่อสามัญ | -
วงศ์ | Euphorbiaceae


ถิ่นอาศัย

Terrestrial (บนบก)

ลักษณะเด่นและภาพประกอบ

คลิกที่ภาพหรือข้อความเพื่อดูภาพประกอบขนาดใหญ่


ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้ต้นขนาดเล็ก
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : รูปร่ม (umbellate)
ความสูง (เมตร) : 5 ถึง 7
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0 ถึง 0

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : -
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ตั้งตรงเองได้

สีเปลือกลำต้น : สีเทา
ลักษณะเปลือกลำต้น : เรียบ

ยาง : -
สีของยาง : -

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : -
จำนวนใบย่อย (ใบ) : -
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : สลับ (alternate)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : ไข่ (ovate)
ปลายใบ : เรียวแหลม (acuminate)
โคนใบ : รูปลิ่ม (cuneate)
ขอบใบ : ใบแก่บางใบมีขอบเป็นติ่งยื่นข้างละ 1 ติ่ง

ชนิดของดอก : ชดอกช่อ (inflorescence)
ตำแหน่งที่ออกดอก : ซอกใบ (axillary)

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : -
สี : -

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : -
สี : -

สี : -
จำนวน (อัน) :

รังไข่ : -
จำนวน (อัน) : -
สี : -
กลิ่น : -

ชนิดของผล : -
ผลสด : -
ผลแห้ง : ผลแห้ง

การกระจายที่พบ
จันทบุรี
ตราด

เอกสารอ้างอิง

-