RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Sphenodesme pentandra Jack

ชื่อท้องถิ่น | ฮ่อสะพายควาย
ชื่อสามัญ | -
วงศ์ | Lamiaceae


ถิ่นอาศัย

Epiphyte (อิงอาศัย)

ลักษณะเด่นและภาพประกอบ

คลิกที่ภาพหรือข้อความเพื่อดูภาพประกอบขนาดใหญ่

ใบประดับกางออก มี 6 ใบ เมื่ออ่อนสีเขียว แก่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้เลื้อย (climber) หรือ ไม้รอเลื้อย (scandent)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : -
ความสูง (เมตร) : 5 ถึง 10
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0 ถึง 0

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : -
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ใช้ลำต้นเกี่ยวพัน (twining)

สีเปลือกลำต้น : สีน้ำตาล
ลักษณะเปลือกลำต้น : กิ่งอ่อนมีขนปกคลุม

ยาง : -
สีของยาง : -

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : -
จำนวนใบย่อย (ใบ) : -
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : ตรงข้าม (opposaite)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : ขอบขนาน (oblong)
ปลายใบ : แหลม (acute)
โคนใบ : มน (truncate)
ขอบใบ : เรียบ (entire)

ชนิดของดอก : ชดอกช่อ (inflorescence)
ตำแหน่งที่ออกดอก : ตามลำต้นหรือกิ่ง (cauliflorous)

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : -
สี : -

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : -
สี : -

สี : -
จำนวน (อัน) :

รังไข่ : -
จำนวน (อัน) : -
สี : -
กลิ่น : -

ชนิดของผล : ผลเดี่ยว (simple fruit)
ผลสด : ผลเมล็ดเดียวแข็ง (drupe)
ผลแห้ง : -

การกระจายที่พบ
จันทบุรี
ตราด

เอกสารอ้างอิง

-