ชื่อวิทยาศาสตร์
Rhizophora mucronata
Lam.

ชื่อท้องถิ่น | โกงกางใบใหญ่
ชื่อสามัญ | ไม่พบชื่อสามัญ
วงศ์ | Rhizophoraceae


ถิ่นอาศัย

อื่นๆ

จุดสังเกต
สามารถเลือกเพื่อดูภาพประกอบที่ด้านล่าง
รากค้ำยัน (prop root) ที่แตกออกจากลำต้น มีลักษณะโค้งงอพื้นเลน
ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดแตกกิ่งมาก
รากค้ำยันโค้งลงพื้นเลน
ก้านช่อดอกยาว มีก้านดอกย่อย
ผลงอกตั้งแต่อยู่บนต้น (viviparous)

ภาพประกอบ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


รายละเอียด

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้ต้น (tree)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : ลำต้นโปร่ง แตกกิ่งก้าน เฉพาะเรือนยอดด้านบนที่รับแสง
ความสูง (เมตร) : 20 ถึง 30
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0 ถึง 0

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : ไม่พบข้อมูล
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ตั้งตรงเองได้

สีเปลือกลำต้น : เทา
ลักษณะเปลือกลำต้น : แตกเป็นร่อง

ยาง : ไม่มี
สีของยาง : ไม่พบข้อมูล

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : ไม่พบข้อมูล
จำนวนใบย่อย (ใบ) : ไม่พบข้อมูล
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : ตรงข้ามสลับตั้งฉาก (decussate)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : ใบหอก (lanceolate)
ปลายใบ : ติ่งแหลม (cuspidate)
โคนใบ : สอบเรียว (attenuate)
ขอบใบ : เรียบ (entire)

ชนิดของดอก : ดอกช่อ (inflorescence)
ตำแหน่งที่ออกดอก : ซอกใบ (axillary)

ลักษณะ : โคนเชื่อมติดกัน (gamopetalous)
จำนวน (กลีบ) : 4
สี : เขียวอ่อน

ลักษณะ : ไม่พบข้อมูล
จำนวน (กลีบ) : 4
สี : ขาว

สี : เหลือง
จำนวน (อัน) : 8

รังไข่ : รังไข่กึ่งใต้วงกลีบ (haplf-inferior ovary)
จำนวน (อัน) : ไม่พบข้อมูล
สี : ไม่พบข้อมูล
กลิ่น : ไม่พบข้อมูล

ชนิดของผล : ไม่พบข้อมูล
ผลสด : ผลงอกตั้งแต่อยู่บนต้น (viviparous)
ผลแห้ง : ไม่พบข้อมูล

การกระจายในภาคตะวันออก
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา

เอกสารอ้างอิง

ยังไม่พบเอกสารอ้างอิง