RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Avicennia marina (Forssk.) Vierh.

ชื่อท้องถิ่น | แสมขาว
ชื่อสามัญ | -
วงศ์ | Acanthaceae


ถิ่นอาศัย

Mangrove forest (ป่าชายเลน)

ลักษณะเด่นและภาพประกอบ

คลิกที่ภาพหรือข้อความเพื่อดูภาพประกอบขนาดใหญ่

โคนต้นไม่มีพูพอน
ใบรูหอก ปลายแหลม
ดอกย่อยสีเหลือง ไม่มีก้านดอกย่อย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้ป่าชายเลน
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : กลม (rounded)
ความสูง (เมตร) : 10 ถึง 20
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0 ถึง 0

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : -
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ตั้งตรงเองได้

สีเปลือกลำต้น : สีเทา
ลักษณะเปลือกลำต้น : เรียบ

ยาง : ไม่มี
สีของยาง : -

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : -
จำนวนใบย่อย (ใบ) : -
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : ตรงข้าม (opposaite)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : ใบหอก (lanceolate)
ปลายใบ : แหลม (acute)
โคนใบ : acute
ขอบใบ : เป็นคลื่นเล็กน้อย

ชนิดของดอก : ช่อเชิงลด (spike)
ตำแหน่งที่ออกดอก : ซอกใบ (axillary)

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : 5
สี : -

ลักษณะ : รูปกากบาท (cruciform)
จำนวน (กลีบ) : 4
สี : เหลือง

สี : -
จำนวน (อัน) : 4

รังไข่ : -
จำนวน (อัน) : -
สี : -
กลิ่น : -

ชนิดของผล : ผลเดี่ยว (simple fruit)
ผลสด : -
ผลแห้ง : -

การกระจายที่พบ
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา

เอกสารอ้างอิง

-