RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ficus hirta Vahl

ชื่อท้องถิ่น | มะเดื่อหอม, มะเดื่อขน, มะเดื่อเตี้ย
ชื่อสามัญ | -
วงศ์ | Moraceae


ถิ่นอาศัย

Terrestrial (บนบก)

ลักษณะเด่นและภาพประกอบ

คลิกที่ภาพหรือข้อความเพื่อดูภาพประกอบขนาดใหญ่

ผล syconium
ทุกส่วนมีขนหนาแน่น

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้พุ่ม (shtub)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : รูปร่ม (umbellate)
ความสูง (เมตร) : 2 ถึง 4
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0 ถึง 0

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : -
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ตั้งตรงเองได้

สีเปลือกลำต้น : -
ลักษณะเปลือกลำต้น : มีขนหนาแน่น

ยาง : มี
สีของยาง : สีขาว

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : -
จำนวนใบย่อย (ใบ) : -
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : เวียน (spiral)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : ไข่กลับ (obovate)
ปลายใบ : แหลม (acute)
โคนใบ : รูปตัวใจ (caudate)
ขอบใบ : หยักซี่ฟัน (dentate)

ชนิดของดอก : ช่อแบบ hypanthium
ตำแหน่งที่ออกดอก : ซอกใบ (axillary)

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : -
สี : -

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : -
สี : -

สี : -
จำนวน (อัน) :

รังไข่ : -
จำนวน (อัน) : -
สี : -
กลิ่น : -

ชนิดของผล : -
ผลสด : -
ผลแห้ง : -

การกระจายที่พบ
จันทบุรี

เอกสารอ้างอิง

-